til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Er folkehelsen i fare?

Arrangør
Norsk Fysioterapeutforbund
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Strand Café
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Helsetilstanden for nordmenn flest er god. Samtidig dør for mange av hjerte- og karsykdommer og kreft, for mange sliter med muskel- og skjelettplager og en rekke nordmenn sliter med psykisk sykdom samt kroniske sykdommer som diabetes, kols og demens.

Sykdommene reduserer livskvaliteten til den enkelte og koster samfunnet store summer hvert år.

Vi vet også at Norges velstandsperiode snart er over og eksperter mener at "utviklingen i helsetilstand og demografi gjør det nødvendig å investere i befolkningens helse".

Samtidig opplever vi at Frisklivssentraler - som vi vet er til stor nytte for svært mange - foreslås nedlagt. Helsetasjoner og skoler har for få fysioterapeuter og Stortinget sa nei til å sette én times fysisk aktivitet i skolen hver dag på timeplanen.

Heldigvis er det mulig å gjøre tiltak i dag som kan gi bedre folkehelse i morgen. Cirka 10 prosent av folkehelsearbeidet skjer i helsetjenesten. Skoler og arbeidslivet er også høyt representert i arbeidet for bedre folkehelse.

Norske fysioterapeuter sitter med mange svar på hvordan folkehelsen kan bli bedre. Sammen med andre profesjoner som legene, sykepleiere, ergoterapeuter, logopeder og andre kan vi bidra til bedre folkehelse i Norge.

For å få det til, trenger vi hjelp fra politikere nasjonalt og lokalt til å satse,  samt tenke nytt om hvordan vi best mulig kan få det til.

Blir du med og tar debatten?

 

Medvirkende
  • Gerty Lund, Forbundsleder, Norsk Fysioterapeutforbund
  • Ellen Rønning-Arnesen, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Ståle, Clementsen, Den norske legeforening
  • Lene Conradi, Ordfører, Asker
  • Heidi Tjugum, Fysioterapeut og tidligere landslagsspiller i håndball, Norsk Fysioterapeutforbund
  • Irene Mårdalen, Debattleder, Norsk Fysioterapeutforbund
Kontaktperson
Irene Mårdalen, Kommunikasjonsleder, Norsk Fysioterapeutforbund, 97799603
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1096