til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Ungt Utenforskap

Arrangør
Visma Enterprise As, IKT-Norge
Dag
Mandag 15/8 2022 12:00 - 12:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Castelle
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Ungt Utenforskap

Alle barn og unge i Norge har rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre er det slik at mange sliter. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omtrent hver tiende person i aldersgruppa 15–29 år er verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Og stadig faller flere barn og unge utenfor. Det må tas grep for å hjelp dem som trenger det. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er helt sentralt. Digitalisering kan understøtte dette arbeidet

Årsakene til at barn og unge faller utenfor er sammensatte, men for mange starter problemene tidlig. Det er anerkjent at man må se de barna som sliter så tidlig som mulig. Omkostningene med ungt utenforskap er enorme, for samfunnet, men ikke minst for de unge det gjelder.

Debatt

Hva skal til for å redusere antall barn og unge som faller utenfor?  Hvordan komme igang med tidlig innsats?  Hva skal til for at man lykke med tverrfaglig samarbeid rundt barn som har utfordringer?  Hvordan kan digitalisering understøtte dette arbeidet? Dette er noen av spørsmålene vi vil ta opp i debatten om denne viktige problemstillingen.

Jobber du innen oppvekst sektoren eller med et overordnet ansvar i kommunen for Barnevernreformen, eller er du digitaliseringsansvarlig, er dette debatten å følge med på for deg.  Her får du møte Barneombudet, divisjonsdirektør i Bufdir samt representant fra Larvik kommune, som alle engasjerer seg i debatten.

Medvirkende
  • Inga Bejer Engh, Barneombud, Barneombudet
  • Kjetil Ostling, Divisjonsdirektør, Bufdir
  • Vilhelm Einen, Digitaliseringssjef, Larvik kommune
  • Stephan Smirou, Forretningsutvikler, Visma
  • Morten Lossius, Løsningsansvarlig, Visma
  • Vidar Artzen, Produktansvarlig, Visma
Kontaktperson
Bengt Lerpold, Markedssjef, Visma Enterprise As, +4746405650, bengt.lerpold@visma.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2254