På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Organisering av jernbane- og transportsektoren – er det behov for ny reform?

Arrangør
Bane NOR SF
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:00 - 17:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet , Partipolitikk
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Møterom Smalsund 1. etasje
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Vi har invitert fagfolk og stortingspolitikere til innledninger og debatt!

Vi vil få høre erfaringer og synspunkter på dagens organisering av jernbanesektoren spesielt og transportsektoren generelt, og en ny fremtidig organisasjonsmodell - i lys av Regjeringens varslede gjennomgang i Hurdalplattformen.

Opplegg:

Kort innledning:

Kort historisk gjennomgang av organisering av jernbanesektoren spesielt og transportsektoren generelt - hva har vært driverne - EUs jernbanepakker, politiske prioriteringer og ideologi og/eller praktiske hensyn og erfaringer, annet? Hva nå - er det behov for en ny reform?

Samtale mellom selskapene i jernbanesektoren innenfor følgende tema:

-Organiseringen av jernbanesektoren i dag – erfaringer og synspunkter

-Hva med hele transportsektoren – er det behov for en bedre samordning og slå sammen alle transportetatene til ett Transportdirektorat?

Debatt:

Organisering av jernbane- og transportsektoren – er det behov for ny reform?

Deltakere: Stortingspolitikere fra Transportkomiteen

Bakgrunn:

Organisering av jernbane- og transportsektoren vekker faglig og politisk debatt. Det er de siste 25 årene gjennomført omfattende reformer innen flere deler av samferdselssektoren med skiftende regjeringer. I 2017 ble Solberg-regjeringens jernbanereform gjennomført. I Hurdalplattformen sier Støre-regjeringen blant annet, at de skal gjennomgå organisering av jernbanesektoren og selskapsstrukturen på nytt. 

Sektoren er imidlertid fortsatt inndelt etter transportform der vei, jernbane, luftfart og sjø har hver sine etater. Samtidig har samfunnet etterhvert mer fokus på effekten infrastrukturen skal gi, enn selve infrastukturen. Enkelte tar til ordet for en bedre samordning av transportetatene i et felles Transportdirektorat, og færre selskaper. 

Vi vil høre med noen av aktørene i sektoren - hvilke erfaringer og synspunkter har de på organisering av jernbane- og transportsektoren, og hva mener partiene på Stortinget - er det behov for en ny reform?

Medvirkende
 • Gorm Frimannslund, Konsernsjef, Bane NOR SF
 • Marit Rønning, Ass. Jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet
 • Bjørne Grimsrud, Administrerende direktør, Transportøkonomisk institutt
 • Arild Hermstad, Nestleder, Miljøpartiet De Grønne
 • Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Erlend Larsen, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Jone Blikra, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Christel Borge, Administrerende direktør, Entur
 • Gro Bakstad, Konsersjef, VY
 • John Arne Ulvan, Administrerende direktør, Mantena
 • Øystein Risan, Administrerende direktør, Norske tog
 • Erling Sande, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
 • Morten Stordalen, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
 • Bjørn Ropstad, Varaordfører Agder fylkesting, Kristelig folkeparti
 • Irene Johansen, Leder myndighetskontakt, debattleder, Bane NOR SF
Kontaktperson
Irene Johansen, Leder Myndighetskontakt, Bane NOR SF, +47 91655936, irene.johansen@banenor.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
418