til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Dette kostar problemspelinga - for samfunnet og for enkeltmennesket

Arrangør
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Dag
Torsdag 18/8 2022 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse , Økonomi
Språk
Norsk
Sted
Impact Hub Agder Arendal
Stedsbeskrivelse:
Nede
Antall plasser i lokalet
65
 


Om arrangementet

Problemspeling kostar samfunnet over 5 milliardar kroner i året. – Dette illustrerer at speleproblem er eit folkehelseproblem, og at tiltaka vi har for å beskytte sårbare spelarar er heilt nødvendige, seier Henrik Nordal i Lotteritilsynet. 

For første gang i Norge er dei samfunnsøkonomiske kostnadane av problemspeling undersøkt. Rapporten er laga av Nasjonalt kompetansesenter for spillforskining ved Universitetet i Bergen på oppdrag frå Lotteritilsynet.

Rapporten viser at problemspeling har betydelege kostnadar knytt til arbeidsliv, behandling, økonomiske utfordringar og nedsett livskvalitet for både spelarar og pårørande.

I løpet av denne timen får du innsikt i dei økonmiske kostnadane, men også eit innblikk i kva speleproblem kan gjere med enkeltmenneska som slit. Her møter du Fredrick Haugen som sjølv har vore speleavhengig, i samtale med Jarle Wangen frå Akan. I tillegg deltar Asbjørn Visland frå Sørlandet sykehus og Henrik Nordal frå Lotteritilsynet. Marie Havnen moderer samtalen.  

Følg strøyminga direkte i Facebook-arrangementethttps://facebook.com/events/s/arendalsuka-dette-kostar-probl/398170358768658/

Medvirkende
  • Henrik Nordal, avdelingsdirektør for pengespel, Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Jarle Wangen, seniorrådgivar, Akan
  • Fredrick Haugen, tidlegare speleavhengig
  • Asbjørn Visland, spesialutdanna sosionom og behandlar, Sørlandet sykehus
  • Marie Havnen, kommunikasjons- og strategidirektør, Lotteri- og stiftelsestilsynet
Kontaktperson
Marie Havnen, Lotteri- og stiftelsestilsynet, 41630884
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1158