til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvilke kompetanser trenger vi for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunene?

Arrangør
Norsk kulturskoleråd
Dag
Mandag 15/8 2022 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Utdanning , Kultur
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Kraftverket Scene
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Norsk kulturskoleråd og Universitetet i Agder arrangerer Sammen en samtale med tema "Hvilke kompetanser trenger vi for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunene?" under Arendalsuka.

Til samtalen har vi invitert politikere, representanter fra UH- sektoren, og fagfeltet i kommunene. 

Inger Margrethe Stoveland (Styreleder, Norsk kulturskoleråd Agder) er moderator for samtalen

Litt mer bakgrunn:

Om vi skal: 

 • skape de beste vilkårene for barn og unges oppvekst i kommunene
 • bygge inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn
 • legge et godt grunnlag for demokrati og et levende kunst- og kulturliv der alle kan delta 

... så trenger vi en sterk kommunal kulturskule som samarbeider tett med grunnskole og fritidskulturlivet. 

 • Er den kompetansen som finnes i kulturskolene og kommunene den rette for å ta ut dette potensialet? 
 • Hvordan kan vi vite at utdanningene og etterutdanningene faktisk gir den kompetanse vi trenger for framtida? 
 • Og hvordan kan vi rigge oss slik at vi både bidrar til å utvikle de rette kompetansene, og forvalter de til beste for barn og unge? 

Under Arendalsuka ønsker vi å belyse dette gjennom en dialog mellom noen av de som på forskjellige måter er involvert i kompetanseutvikling for kulturskulene: utdanningstilbydere, skoleeiere og de som tar politiske avgjørelser.

Medvirkende
 • Anders Rønningen, Moderator, Norsk kulturskoleråd
 • Kari Holdhus, Professor musikkpedagogikk, Høgskulen Vestlandet
 • Bjørn Terje Bandlien, 1. amanuensis i musikkpedagikk, NTNU
 • Tor Egil Vaule Andersen, rektor, Knuden - Kristiansand kulturskole
 • Inger Margrethe Stoveland, Agder SV/Styreleder Norsk kulturskoleråd Agder
Kontaktperson
Jo Eskild, Rådgiver, Norsk kulturskoleråd, 99372012
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1994