til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen - hva gikk galt?

Arrangør
Reitan Retail, Oda
Dag
Torsdag 18/8 2022 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Peder Thomassons gate 8
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

12:00 Velkommen v/ Kårstein Eidem Løvaas, myndighetskontakt i Reitan Retail.

Ordstyrer: Cecilie Ditlev-Simonsen

 

INNLEDNINGER

12:05 Konkurransesituasjonen i norsk dagligvare – hva var det som gikk galt?

Professorene Øystein Foros (NHH) Hans Jarle Kind (NHH) og Erling Hjelmeng (UiO) legger frem hovedfunn fra sin gjennomgang av konkurransesituasjonen i norsk dagligvaresektor de siste 15 årene.

12:30 Trenger vi en ny konkurransepolitikk?

Har konkurranselovgivningen gått ut på dato? Bør konkurranseloven suppleres? v/ Helge Stemshaug

 

KOMMENTARER

12:35 En aktiv konkurransepolitikk – hva innebærer det? v/ statssekretær Halvard Ingebrigtsen

Statssekretæren kommenterer hovedfunn og presenterer sine tanker om fremtidens konkurransepolitikk

12:40 Slik skal vi styrke konkurransesituasjonen i norsk dagligvare –v/Beate Berrefjord, avdelingsdirektør for mat, handel og helse)

Konkurransedirektøren kommenterer hovedfunn og holder en innledning om konkurransesituasjonen i norsk dagligvare

12:45 Innlegg v/ Tommy Staahl Gabrielsen, professor og instituttleder v/Institutt for økonomi (UiB) og professor Ronny Gjendemsjø (UiB)

Gabrielsen og Gjendemsjø kommenter hovedfunn

13:00 Konkurransen i norsk dagligvare må styrkes v/ Inger Lise Blyverket, direktør for Forbrukerrådet

 

PANELDEBATT

13:05 Hvem har ansvaret for at konkurransen i norsk dagligvare er svekket? Er det tilsynet? Aktørene? Politikerne?

Hva gjør vi nå? Er svaret mer eller mindre inngripen? Trenger vi en ny konkurransepolitikk? Trenger tilsynet nye virkemidler?

Deltakerne får anledning til å kommentere de foregående innleggene først.

I panelet deltar:

 • Halvard Ingebrigtsen (Ap)
 • Lene Westgaard-Halle (H)
 • Alfred Bjørlo (V)
 • Karl Munthe-Kaas, konsernsjef i Oda
 • Håkon Mageli, kommunikasjonsdirektør i Orkla

Medvirkende
 • Halvard Ingebrigtsen, Statssekretær, Arbeiderpartiet
 • Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant, Høyre
 • Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant, Venstre
 • Karl Munthe-Kaas, konsernsjef, Oda
 • Håkon Mageli, kommunikasjonsdirektør, Orkla
 • Øystein Foros, professor, NHH
 • Erling Hjelmeng, professor, UiO
 • Helge Stemshaug, partner, BAHR
 • Tommy Staahl Gabrielsen, professor, UiB
 • Kårstein Eidem Løvaas, myndighetskontakt, Reitan Retail
 • Cecilie Ditlev Simonsen, partner, First House
 • Ronny Gjendemsjø, professor, UiB
 • Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet
 • Hans Jarle Kind, professor, NHH
 • Beate Berrefjord, avdelingsdirektør for mat, handel og helse, Konkurransetilsynet
Kontaktperson
Stian Valla Taraldsvik, Samfunnskontakt, Reitan Retail, 45137052, stian.taraldsvik@reitanretail.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2219