til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Nye reisevaner - hvordan når vi klima- og transportmålene?

Arrangør
KS, Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport
Dag
Fredag 19/8 2022 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling , Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Lille Hotell
Stedsbeskrivelse:
Møtesal
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Samferdselssektoren og reisevanene er påvirket av pandemien. To hovedutfordringer peker seg ut: Behovet for økonomisk forutsigbarhet og behovet for omstilling av kollektivtransporten for å bygge opp under klimamålene og Stortingets nullvekstmål for biltrafikk i byene.

Pandemien har gitt oss fleksibilitet, digital kompetanse og nye måter å arbeide på. Hvordan påvirker det kundenes reisevaner? Hvordan skal kollektivaktørene tilby det de etterspør gjennom et transportsystem som bidrar til nullvekstmålet?

Program:

 • Velkommen
 • Kollektivtrafikkens utfordringer
 • Presentasjon av rapporten "Kollektivtransport i omstillling"
 • Hva betyr nye reisevaner for tilbyderne av transporttjenester?
 • Paneldebatt

Medvirkende
 • Erik Aasheim, møteleder
 • Gunn Marit Helgesen, styreleder, KS
 • Tore O. Sandvik, fylkesordfører (Ap), Trøndelag fylkekommune
 • Audun Herning, partisekretær, SV
 • Anette Solli, gruppeleder, Viken Høyres fylkesting
 • Bård Norheim, Urbanet Analyse
 • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter As
Kontaktperson
Marianne Fromreide, kommunikasjonsrådgiver, KS, 97643346, mfr@ks.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2604