til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Sirkulærøkonomi kan bremse klima og naturkrisen. Hvordan fremskynde og finansiere omstillingen?

Arrangør
Circular Norway
Dag
Tirsdag 16/8 2022 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal A
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Det haster med å innføre tiltak som effektivt bidrar til at Norge kutter klimagassutslipp, sikrer råvarer og energi, og bevarer naturen.

Omstilling til sirkulærøkonomi er helt avgjørende for at vi skal lykkes med 1,5-graderssmålet, og det er et hovedverktøy i EUs Green Deal for å bli et nullutslippssamfunn. Vi må sikre finansiering av denne omstillingen. 

I del én av seminaret vil vi se på status, behov og sirkulære løsninger. I del to kommer vi inn på finansiering av omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi.

Vi presenterer behov og løsninger fra IPCC-rapportene, viser hvordan Circuarity Gap Report Norway kan leses som et veikart for å øke sirkulariteten fra 2,4 prosent til 46 prosent sirkularitet gjennom å ombruke råmaterialer, optimalisere bruken og benytte mer fornybare ressurser. Slik kutter vi også betydelige utslipp. Vi er innom EUs føringer og program for  sirkulærøkonomi.

Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innebærer nye prioriteringer fra bank, forsikring og investering. Vi belyser status i finansnæringen, kommer med gode case fra nøkkelaktører og ser på løsninger for en mer sirkulær økonomi. Avslutningsvis presenterer vi ambisjonen for Sirkulær finanskoalisjon, der målet er et veikart for sirkulær finans mot 2030.

PROGRAM:
Del 1: SIRKULÆR ØKONOMI – ET VERKTØY FOR Å BREMSE GLOBAL OPPVARMING

 • Intro bakteppet for klima- natur og - råvarekrisen
 • Kode Rødt krever gode løsninger – innblikk fra IPCC-rapportene, Bjørn Samset, senior researcher CICERO
 • Hvordan bevare klima, natur og råvarer gjennom å øke sirkulariteten fra 2,4 til 46 prosent? Leif Nordhus, daglig leder Circlar Norway
 • Nøkkelen for å omstille norsk arbeidsliv til 1,5-gradersmålet, Bjørn Haugland, CEO Skift
 • Hvordan former EUs Green Deal samfunnet og økonomien, Thina Saltvedt, sjefsanalytiker Nordea

12:25 Paneldebatt: Hvordan fremskynde omstillingen av Norge til sirkulær økonomi, slik at nordmenn leverer mer enn 0,4 prosent kutt som i 2021?
• Lotte Grepp Knutsen (AP), statssekretær Finansdepartementet
• Bjørn Samset
• Bjørn Haugland
• Thina Saltvedt
• Leif Nordhus

Del 2: FINANS SOM PÅDRIVER FOR EN GRØNN, SIRKULÆR ØKONOMI

 • Presentasjon av rapporten Finans som pådriver for sirkulær økonomi, status Norge og i EU, Alexander Christiansen, leder strategi og forretningsutvikling, Circular Norway
 • Investering i grønn, bærekraftig og sirkulær økonomi, Siri Kalvig, administrerende direktør Nysnø
 • Hvordan sikre støtte til tiltak som støtter sirkulær økonomi og 1,5-gradersmålet, Åsne Ådland-Dale, leder bærekraft, Sparebanken Vest
 • Sirkulær økonomi og forebygging av sløsing med ressurser, Hanne Iversen Rye, leder Bærekraft Fremtind forsikring

13:07   Paneldebatt: Hvordan kan bank, forsikring og investering fremskynde omstillingen til sirkulær økonomi?

 • Siri Kalvig, administrerende
 • Åsne Ådland-Dale
 • Hanne Iversen Rye
 • Alexander Christiansen

Presentasjon av Sirkulær finanskoalisjon og Veikart for sirkulær finans 2030

 • Arne Fredrik Håstein, nestleder Finansforbundet
 • Alexander Christiansen, leder strategi Circular Norway

Medvirkende
 • Siri Kalvig, Administrerende direktør, Nysnø
 • Thina Saltvedt, Sjefsanalytiker, Nordea
 • Bjørn Haugland, Administrerende direktør, Skift
 • Bjørn Samset, Senior researcher, Cicero
 • Lotte Grepp Knutsen, Statssekretær, Finansdepartementet
 • Åsne Ådland-Dale, Leder bærekraft, Sparebanken Vest
 • Hanne Iversen Rye, Fagsjef bærekraft, Fremtind forsikring
 • Arne Fredrik Håstein, Nestleder, Finansforbundet
 • Leif Nordhus, Daglig leder, Circular Norway
 • Alexander Christiansen, Leder strategi og forretningsutvikling, Circular Norway
 • Ellen Høvik, Debattleder, Circular Norway
Kontaktperson
Ellen Høvik, Kommunikasjonssjef, Circular Norway, 91861822, eh@circularnorway.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1312