til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Blir nye generasjoner hørt? Barn og unges rett til medvirkning i Norge

Arrangør
UNICEF Norge
Dag
Tirsdag 16/8 2022 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Hjertekammeret
Antall plasser i lokalet
147
 


Om arrangementet

FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem – og beslutningstakere må ta barnas innspill på alvor. I en tid med klima- og naturkrise, dystre perspektivmeldinger og store økonomiske, teknologiske og sosiale omveltninger er det tydeligere enn noen gang: Dagens beslutningstakere bestemmer hvordan nye generasjoners framtid blir. Men lytter de til ungdommen? 

Hvordan legger vi til rette for barn og unges deltakelse i demokratiske prosesser i Norge i dag? Hvem blir IKKE hørt? Hvordan sikre best mulig medvirkning i alle saker som angår barn og unge? Hva hindrer reell medvirkning?

UNICEF Norge inviterer ungdomsorganisasjoner og sentrale politikere til samtale om ungdommens medvirkningsvilkår i Norge – nå og for framtida!
 

Moderator: Sara Bondø, Fagansvarlig for barn og unges medvirkning, UNICEF Norge. 

Medvirkende
  • Elin Saga Kjørholt, Seniorrådgiver barn og menneskerettigheter, Barneombudet
  • Jane-Victorius Bonsaksen, Leder, Skeiv Ungdom
  • Emanuel Smári Nielsen, Leder av Barnas klimapanel, Miljøagentene
  • Ingrid Thunem, Styreleder, Unge funksjonshemmede
  • Margrete Bjørge Katanasho, Styreleder, Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU)
  • Turid Kristensen, Medlem av Stortingets familie- og kulturkomité, Høyre
  • Åse Kristin Ask Bakke, Medlem av Stortingets familie- og kulturkomité, Arbeiderpartiet
  • Tobias Stokkeland, Nasjonal talsperson, Grønn ungdom
  • Camilla Viken, Generalsekretær, UNICEF Norge
Kontaktperson
Sara Bondø, Fagansvarlig barn og unges medvirkning, UNICEF Norge, +47 944 21 938, sara.bondo@unicef.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1196