På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Global helsefinansiering etter Covid-19 pandemien

Arrangør
Kirkens Nødhjelp, UNICEF, Redd Barna, Den norske kirke
Dag
Mandag 15/8 2022 16:00 - 16:55
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt , Helse
Språk
Norsk
Sted
Fryden
Stedsbeskrivelse:
Kirkeskipet
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Tilgang til universell helsehjelp er avgjørende for å bekjempe fattigdom og for å sikre barns oppvekst og trygge liv. FNs bærekraftsmål 3 om helse har som mål å sikre god helse og livskvalitet for alle, uansett alder. Selv om det er gjort store fremskritt de siste 10 årene avdekket Covid-19 pandemien svakheter i verdens helseberedskap og de nasjonale helsesystemene. Det gjenstår mye arbeid for å nå alle barna med barnevaksinene. Fremdeles dør for mange mødre i forbindelse med graviditet. Altfor mange barn overlever ikke sine fem første år. Bedre opplysning om seksuell og reproduktiv helse vil kunne hindre at unge jenter blir ufrivillig gravide i ung alder, miste skolegang og muligheter. 

Over 930 millioner mennesker bruker mer enn 10 prosent av sin inntekt til helsetjenester. Det blir antatt at 100 millioner mennesker dyttes ut i ekstrem fattigdom hvert år fordi de får uforutsette utgifter til helsetjenester. Universelle helsetjenester betyr at alle mennesker har tilgang til de helsetjenestene de trenger, der de bor, når de trenger det og uten at de skal rammes av økonomiske problemer. 

Å få til dette vil kreve stor innsats fra sivilsamfunn, næringsliv, giverland og stater i sør. Covid-19 pandemien har vist sårbarhetene i mange fattig lands helsesystemer, og disse landene vil trenger støtte til å styrke sine helsetjenester, ta igjen det tapte fra pandemien, og iverksette bedre og mer tilgjengelige tjenester for alle i alle aldre. 

Vil Norge fortsette å ta en lederrolle internasjonalt på global helse og markere seg politisk og økonomisk gjennom utviklingspolitikken?

Mye av midlene Norge gir til global helse er bundet opp i langsiktige finansieringsavtaler med internasjonale organisasjoner og partnerskap, og noen av disse går snart ut. Vi ønsker debatt om Norges innsats som giver, initiativtaker og leder i sentrale internasjonale verv, og hvilke strategier og kanaler for støtte som vil bli prioritert. Dette i lys av erfaringene med Covid-19 pandemien og de utfordringene den har avdekket.

Alle arrangementer på Kirkeskipet strømmes også i Glasshuset utenfor Trefoldighetskirken (Kirkebakken 1), som er universelt utformet.

Medvirkende
  • Bjørg Sandkjær, Statssekretær, Sp
  • Marian Hussein, Stortingsrepresentant, SV
  • TBD, Stortingsrepresentant, Krf
  • Dagfinn Høybråten, Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp
  • Camilla Viken, Generalsekretær, UNICEF
  • Nora Ingdal, Utenlandsjef, Redd Barna
Kontaktperson
Gudrun Bertinussen, Seniorrådgiver Global Helse, Kirkens Nødhjelp, 90870201
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
607