til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


"Ditt verste mareritt er livet du lever"

Arrangør
Stine Sofies Stiftelse
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Appell
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Fengselshotellet, Parkveien 6
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Etter mer enn 20 års arbeid med problemstillinger knyttet til både regelverket om – og fengslenes praktiske gjennomføring av – varslingsreglene, erfarer vi i Stine Sofies Stiftelse at både regelverk og praktisk gjennomføring fremdeles bærer preg av mangler og lokale variasjoner.

Gjennom vår kontakt med barn som fornærmede, pårørende eller etterlatte hører vi eksempler på hvordan de og deres omsorgspersoner lever i frykt av å treffe gjerningspersoner på permisjon, ved overflytting eller løslatelse. Varsling i forkant kan være med på å redusere belastningen og skape forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

På vårt arrangement presenterer vi vår gjennomgang av utførelse av varslingsreglene i fem norske fengsler. Våre funn tilsier at dagens regler og retningslinjer som regulerer dette, må revideres. I rapporten foreslår vi konkrete tiltak som vil bidra til å gi barna og deres omsorgspersoner mer trygghet og forutsigbarhet, og enklere for kriminalomsorgen utøve regelverket likt for alle.  

Medvirkende
  • Maria Aasen-Svensrud, første nestleder Justiskomitéen, Arbeiderpartiet
  • Lise Sannerud, direktør, Kriminalomsorgen
  • Line Duesund Svendsen, jurist, Stine Sofies Stiftelse
  • Endre Bendixen, jurist, Stine Sofies Stiftelse
Kontaktperson
Marie Garmannslund Eide, Stine Sofies Stiftelse, 94529633
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
852