til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Vold, trusler og trakassering er en del av arbeidshverdagen for mange. Hva kan vi gjøre med det ?

Arrangør
Unio
Dag
Torsdag 18/8 2022 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Strand Café
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Lærere, sykepleiere og politi opplever vold, trusler og trakassering en del av arbeidshverdagen. Hva kan vi gjøre med det?

Debatt i Unio-teltet torsdag 18. august klokken 10.

Arrangementet streames.

Alle arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. For mange av Unios medlemsgrupper innen helse, utdanning og politi er vold, trusler og trakassering utfordringer i arbeidsmiljøet som må håndteres hver eneste dag på jobben.

Hva skjer når brukerrettighetene til elever og pasienter trumfer muligheten til å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø?

ILO-konvensjon nr. 190
I 2022 skal regjeringen ratifisere ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet. Hvordan tenker politikerne å følge opp ratifiseringen i praksis for yrkesgrupper som er hyppig utsatt for vold og trakassering i arbeidslivet.

Seksuell trakassering finnes på ulike arenaer i samfunnet, men servicebransjen, helse og omsorg og skole skiller seg ut. Kvinner, særlig yngre, er mest utsatt. Det viser en ny forskningsoppsummering fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Sykepleiere topper statistikken med negativt fortegn, hvor hele 20 prosent er utsatt for seksuell trakassering. Hvordan er dette mulig etter den omfattende #metoo-kampanjen?

Skole

Lærere på 1.–10. trinn har over fire ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med andre yrkesaktive. Vold eller trusler om vold kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep. En rapport fra Osloskolen (2019) viser at antallet tilfeller av vold mot lærere er femdoblet de siste fire år. (Dagsavisen). En undersøkelse fra Respons analyse (2018) på oppdrag fra Utdanningsforbundet viste at 35 prosent av lærerne i barneskolen hadde opplevd fysisk vold fra elever en eller flere ganger siste 12 måneder.

Helse
Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for helsesykepleiere (LaH NSF) har nylig gjennomført en situasjonsbeskrivelse blant medlemmene. Her kommer det fram at også helsesykepleiere utsettes for vold, og spesielt trusler, eksempelvis slik:

Helsesykepleiere forteller at de begrenser sin bevegelsesfrihet på fritiden, av frykt for å treffe misfornøyde brukere. Mange opplever økende forekomst av trusler fra også såkalte «ressurssterke familier», og ansatte blir «hengt ut» i det offentlige rom.

Politi
60 prosent av medlemmene til Politiets Fellesforbund har opplevd trusler, i arbeidstiden eller på fritiden, om noe som skal skje eller gjøres mot dem selv eller deres familier.

Nær seks av ti frykter at noe kan skje med dem eller familien etter arbeidstid, som kan være knyttet til jobben i politiet.

Les mer her : Omfang av seksuell trakassering i Norge (fhi.no).

 

 

Medvirkende
  • Erik Aasheim, Programleder, Primus productions
  • Unn Alma Skatvold, Forbundsleder, Politiets Fellesforbund
  • Kai Øivind Brenden, Nestleder, Norsk Sykepleierforbund
  • Pål Molander, Direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
  • Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
hedvig bjørgum, Unio, 90128320, hedvig.bjorgum@unio.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1644