til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hva skal til for å få god kvalitet i tjenestene i offentlig sektor?

Arrangør
Unio
Dag
Torsdag 18/8 2022 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Strand Café
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Hva skal til for å få god kvalitet i tjenestene i offentlig sektor? 

Velferdstjenestene trues av manglende rekruttering av kompetanse, og flere virksomheter har problemer med å beholde kompetansen i samfunnsviktige velferdstjenester. 

Hva kan gjøres for å sikre at det er nok folk på jobb i de samfunnsviktige tjenestene i offentlig sektor? 

Under hele valgkampen i fjor fikk vi høre at «nå det er vanlige folks tur» og at det er viktig å ha «tjenester nær folk». Det er grunn til å minne om at det er offentlig sektor som leverer mange av disse tjenestene til helt vanlige folk, noe som sikrer bosetting og næringsliv over hele landet. Pandemien har vist hvor avhengig offentlig og privat sektor er av hverandre. Men nå lekker offentlig sektor ansatte, og særlig gjelder dette ansatte med høyere utdanning.

Det dreier seg om å sikre samfunnsviktig kompetanse i helse, beredskap, utdanning og forskning. 

Lønn er et virkemiddel for få flere inn i yrkene, og beholde dem som er der på jobb, uten av de går av tidligere eller skifter til andre yrker. Må lønna i offentlig sektor opp hvis befolkningen skal få velferdstjenester av god nok kvalitet?

Offentlig sektor skiller seg fra privat sektor ved at politikere også er arbeidsgivere. Mener de at utdanning skal lønne seg ? Tar de ansvar for at innbyggerne får de velferdstjenestene de har krav på og forventer ? 

Velferdstjenestene trues av manglende rekruttering av kompetanse, og flere virksomheter har problemer med å beholde kompetansen i samfunnsviktige velferdstjenester.

Tidligere arbeidslivspolitikere, kommentatorer og ledere i Unios forbund svarer. 

Arrangementet streames.

 

  

Medvirkende
  • Steffen Handal, Forbundsleder, Utdanningsforbundet
  • Torbjørn Røe Isaksen, Samfunnsredaktør, E24
  • Anita Hoemsnes, Kommentator, DN
  • Erik Aasheim, Programleder, Primus productions
  • Kai Øivind Brenden, Nestleder, Norsk Sykepleierforbund
Kontaktperson
hedvig bjørgum, Unio, 90128320, hedvig.bjorgum@unio.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1056