til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Energieffektivisering i bygg frigir kraft - hvorfor utløses ikke potensialet

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Tirsdag 16/8 2022 13:40 - 14:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg, inngang Torvet, Sal A
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Norge har behov for mer rimelig og ren kraft til grønn industri og nye arbeidsplasser. De ekstreme strømprisene denne vinteren kan vedvare dersom forbruket øker mer enn produksjon av kraft. Det reiser politisk debatt med mange interessemotsetninger og konflikter mellom ulike politiske mål. Statnett har beregnet at dagens kraftoverskudd på 15 TWh reduseres til 3 TWh i 2026/27, og at Sør-Norge går med underskudd. Utbygging av vindkraft på land og ny vannkraft kommer i konflikt med natur, og havvind gir først bidrag i 2040.

Men kraftunderskudd kan også løses ved å bruke mindre energi. Ifølge beregninger fra NVE er det et teknisk potensial på ca. 49 TWh energieffektivisering i bygg, og nær 24 TWh av disse er samfunnsøkonomisk lønnsom å realisere. Dette er også 100 % konfliktfri kraft. Mindre sløsing med energi i bygg frigjør kraft til elektrifisering av samfunnet og reduserte klimagassutslipp.

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere:

 • Hva må til for å utløse potensialet som ligger i energieffektivisering i eksisterende bygg? Hvilke virkemidler trenger vi?
 • Hvordan skal vi få til et rettferdig og næringsvennlig grønt skifte, med rimelig og bærekraftig strøm til husholdninger og industri, der reduksjon av energibruk i bygg blir en del av løsningen?

Program:

 • Lars Sørgaard, leder energikommisjonen: Kraftunderskudd og strømkrise - sentrale utfordringer som kommisjonen jobber med
 • Kjetil Lund, energi- og vassdragsdirektør: Kraftmarkedsanalyse mot 2030, og muligheter knyttet til energieffektivisering i bygg
 • Trond Simonsen, SINTEF Community: Tiltak for redusert energibruk i bygg
 • Politisk debatt

Panel 

 • Representant for regjeringen (invitert)
 • Representant for LO (invitert)
 • Bård Ludvig Thorheim, storingsrepresentant (H), energi- og miljøkomiteen
 • Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant (SV), næringskomiteen
 • Bård Folke Fredriksen, NBBL, medlem energikommisjonen

Ordstyrer: Christian-Marius Stryken, direktør for interessepolitikk og jus, NBBL

Målgruppe:

Aktører fra kraftbransjen, industri, byggsektoren, sluttbrukere (forbrukere/husholdninger), og politikere

Programansvarlig:

Bygg Arena Arendal v/ NBBL, SINTEF Community, Norconsult, HRP, Entra og GK Gruppen

Medvirkende
 • Lars Sørgard, Leder Energikomisjonen, NHH
 • Kjetil Lund, Energi- og vassdragsdirektør, NVE
 • Trond Simonsen, SINTEF Community
 • Are Tomasgard, LO-sekretær og medlem av Energikommisjonennt, LO
 • Bård Folke Fredriksen, Administrerende direktør, NBBL
 • Stein Erik Lauvås, Storingsrepresentant, AP
 • Ingrid Louise Storebø, Sentralstyremedlem, Unge Høyre
Kontaktperson
Ketil Krogstad, spesialrådgiver, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 97139193
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
5161