til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Det knirker fortsatt i vekslingene -Pasienten blir kasteball når vi i det offentlige ikke samhandler

Arrangør
Sunnaas sykehus HF
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:00 - 17:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal A
Antall plasser i lokalet
180
 


Om arrangementet

Det har i mange år vært kjent at det svikter i samhandlingen innad eller mellom sykehusene i spesialisthelsetjenesten, og i vekslingene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, NAV, skolesektoren og andre offentlige instanser.

Mangelfull samhandling gjør at pasienter og brukere som trenger tjenester fra mange aktører har store utfordringer med å finne fram i systemet. Pasienten/brukeren, eller deres pårørende, må selv ta jobben med å koordinere og administrere. Det fører til at mange går glipp av tilbud og tjenester de trenger og har krav på, for å leve et best mulig liv. I tillegg fører det til betydelig uønsket variasjon.

Denne gruppen av pasienter og brukere og utfordringene de møter, har hatt høy politisk interesse gjennom mange år - uten at utfordringene er løst. 

Direktørene fra NAV, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst, KS avdeling helse og velferd og FFO diskuterer hvordan vi sammen skal få sømløse og likeverdige tjenester til beste for pasienten/brukeren

Vi kjenner til hvilke utfordringer vi står overfor. I dette seminaret ønsker vi å bidra til en løsningsorientert diskusjon.

PROGRAM

 • Velkommen 
 • Hva skjer med deg som pasient og dine nærmeste når du blir utsatt for en alvorlig skade? Sandra Myrskog Kronberg og hennes samboer Tobias Robarth Melby forteller sin historie
 • Evaluering av regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019: Hva blir resultatet når det knirker i samhandlingen? v/leder av evalueringsteamet i KMPG, Geir Sundet
 • Panelsamtale: La oss løse dette sammen! 

Medvirkende
 • Hans Christian Holte, NAV-direktør, NAV
 • Bjørn Guldvog, helsedirektør, Helsedirektoratet
 • Terje Rootwelt, adm.dir, Helse Sør-Øst
 • Åse Snåre, avdelingsdirektør helse og velferd, KS
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Knur Gjesdal, bruker/pasient med ryggmargsskade og professor emiritus, Oslo universitetssykehus HF
 • Siri Lill Mannes, møteleder, Speaklab
Kontaktperson
Tonje Werner, kommunikasjonsrådgiver, Sunnaas sykehus HF, 98680863, tonje.werner@sunnaas.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2211