til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Pisk eller gulrot i byutviklingspolitikken?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Onsdag 17/8 2022 15:00 - 15:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
Møterom 2. etg inngang Strandgaten
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

 

Hvilken rolle kan og bør byutviklingspolitikken spille i det grønne skriftet?

Vi skal i løpet av debatten forsøke å manøvrere problemstillingen inn i to klassiske politiske skillelinjer i norsk politikk: Høyre – venstre, og sentrum – periferi.

Trenger vi flere forbud og påbud, eller bør vi belønne ønsket adferd; eller begge deler?

Hvem skal bestemme hvor terskelen skal ligge? Departementet i Oslo eller kommunene lokalt?

Hva kan og bør plan- og bygningsmyndighetene regulere. Hvordan avveier de hensynet til miljø og klima opp mot andre viktige målsettinger i samfunnet.

 

Vi starter med en faglig ramme:

Hva åpner dagens plan- og bygningslovgivning for av klima- og miljøambisjoner?

Innleder : Liv Zimmerman, partner i Advokatfirmaet Hjort og leder av Advokatforeningens lovutvalg for byggesak og regulering

Paneldebatt 

Debattleder: Stian Berger Røsland, partner i Advokatfirmaet Selmer, tidligere byrådsleder i Oslo og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for byggesak og regulering.

Medvirkende
  • Liv Zimmermann, Partner, Advokatfirma Hjort
  • Frode Jacobsen, Stortingsrepresentant (Finanskomiteen), AP
  • Kari Sofie Bjørnsen, Fylkestingsrepresentant Viken, H
  • Helge André Njåstad, tortingsrepresentant (Kommunal- og forvaltningskomiteen), FRP
  • Stian Berger Røsland, Partner, Advokatfirma Selmer
Kontaktperson
Tine Knutsen, Advokat, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, +47 930 69 218
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1257