til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


For syk for behandling, for frisk for rett på den

Arrangør
Den norske tannlegeforeningen
Dag
Mandag 15/8 2022 14:00 - 15:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Williamssalen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Personer med psykiske helseplager har et større behandlingsbehov og opplever et større helsetap enn befolkningen generelt, også innenfor munnhelse. Sammen med Norsk psykologforening, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening har Den norske tannlegeforening (NTF) foreslått endringer til dagens regelverk om tannbehandling for personer som har psykiske helseplager.

Regelverket er utdatert og sikrer ikke pasientgruppens rettigheter på en god nok måte. Foreningene har derfor tatt initiativ overfor helse- og omsorgsdepartementet og foreslått forbedringer.

Mange pasienter med psykiske helseproblemer plages med tannkjøttsykdommer, karies, manglende spyttproduksjon eller tørr munn som følge av medisiner. For denne gruppen øker også sjansene for å utvikle tannbehandlingsangst (odontofobi). Behandlingstilbud som enten er rettighetsstyrt (tannhelsetjenesteloven og folketrygdloven) eller ikke (TOO-ordningen), og med ulik grad av organisering av tilbud og usikker finansiering, vanskeliggjør tilrettelegging og oppfølging av pasientene. En av hovedutfordringene er at pasientene er for syke til å motta nødvendig tannbehandling når de faktisk er syke, og står uten rettigheter når de er «friske» og utskrevet fra sin primærbehandling.

De fire foreningene foreslår derfor å utvide retten nødvendig medisinsk-odontologisk behandling med 6 måneder etter utskrivelse og friskmelding, overføring til DPS eller ambulerende psykisk helsevern, eller evnen til egenomsorg er gjenopprettet. Dette initiativet er å anse som en nødvendig overgangsordning for å sikre pasientrettighetene, i påvente av en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, der slike utfordringer kan gjennomgås i sin fulle bredde

Med dette som bakteppe ønsker NTF å invitere til debattmøte under Arendalsuka 2022, mandag 15. august kl 1400.

Medvirkende
  • Heming Olsen-Bergem, President, Den norske tannlegeforening
  • Marte Kvittum Tangen, Leder, Norsk forening for allmennmedisin
  • Håkon Kongsrud Skard, President, Norsk Psykologforening
  • Lars Lien, Leder, Norsk psykiatrisk forening
  • Seher Aydar, Stortingspolitiker, Rødt
  • Even A. Røed, Stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
  • Aage Næss, Fontenehuset
  • Stine Arnesen, Leder, NTF Student
Kontaktperson
Christian P. Fjellstad, Rådgiver, Den norske tannlegeforeningen, 90092309
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1037