til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hva er god nok omsorg?

Arrangør
Bufdir
Dag
Tirsdag 16/8 2022 08:30 - 09:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
SAL B
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Bufdir inviterer til samtale om hva som er god nok omsorg for barn, og hvordan det offentlige kan styrke familier som strever.                           

Program:

 • Velkommen, ved Hege Nilssen, ny direktør i Bufdir
 • Barnets behov i sentrum, innlegg ved Berit Landmark, Bufdir
 • Ulike perspektiver på god omsorg. Samtale med Silje Sveum, Landsforeningen for barnevernsbarn, Ayan Abdi Mohamoud Handulle, Universitet i Stavanger, og Susann Funderud Skogvang, Hålogaland lagmannsrett
 • Hva vet vi om omfanget av vold og omsorgssvikt? Ved Gertrud Sofie Hafstad, NKVTS
 • Hva trenger barn som har opplevd vold og omsorgssvikt? Ved Dag Nordanger, RVTS Vest
 • Hvordan påvirker levekår barnas omsorgsbetingelser? Ved Ingvild Stjernen Tisløv, psykologspesialist
 • Hvordan kan det offentlige bruke familiens styrker i samarbeid med familie og nettverk? Intervju om «familieråd» med Monica Brunner, barnevernsleder i Kristiansand, og Tove Bruusgaard, moderator
 • Tidlig innsats: Hva virker og hva kan barnevernsreformen bidra med? Samtale med Inga Bejer Engh, Barneombudet, og Kjetil Ostling, Bufdir

Medvirkende:

 • Inga Bejer Engh, barneombud
 • Dag Nordanger, psykologspesialist, RVTS Vest
 • Ayan Abdi Mohamoud Handulle, førsteamanuensis, Universitet i Stavanger
 • Gertrud Sofie Hafstad, psykolog og forsker, NKVTS
 • Monica Brunner, barnevernsleder, Kristiansand
 • Silje Sveum, leder, Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Ingvild Stjernen Tisløv, psykologspesialist
 • Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett
 • Hege Nilssen, direktør, Bufdir
 • Kjetil Ostling, divisjonsdirektør for tjenester, Bufdir
 • Berit Landmark, prosjektleder for barnevernsfaglig kvalitetssystem, Bufdir
 • Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør for kompetanse og implementering, Bufdir (moderator)

 

 

Kontaktperson
Ingvill E. Meltvedt, Seniorrådgiver, Bufdir, 472 32 769, Ingvill.meltvedt@bufdir.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
4189