til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Varm velferdsteknologi. Borte bra, men hvordan kan hjemme bli bedre?

Arrangør
Atea Norge AS
Dag
Onsdag 17/8 2022 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Castelle
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

-Hvordan kan vi, med ny teknologi, bekjempe ensomhet og isolasjon? Hvordan sikrer vi at teknologien kommer ut til kommunene? Atea inviterer til innlegg og debatt.

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge, og selv om vi holder oss lenger friske, øker presset på helsetjenestene. Vi får stadig dårligere tilgang på helsearbeidere, og allerede i dag er det rundt 7000 ubesatte sykepleierstillinger i Norge. Vi må gjøre knallharde prioriteringer for hver helsekrone vi disponerer.

En sykehjemsplass koster det norske samfunnet rundt 900 000 kroner hvert år. Det er mye å spare på å tilrettelegge for at eldre kan bo lengre hjemme. Tall fra Menon indikerer at det å være lengre hjemmeboende kan spare samfunnet for over 150 millioner årlig i helsekostnader og at det er enda mer å spare i redusert sykdomsbyrde.

Teknologien beveger seg med stormskritt, og nye digitale velferdsløsninger vil være et viktig verktøy for kostnadsbesparelser gjennom muliggjøringen for at eldre kan bo hjemme ved sykdom.

Det er gjerne effektiviteten som løftes frem når vi snakket om digital velferd. Men hvorfor er det ikke et større fokus på de varme sidene digital velferdsteknologi muliggjør når vi vet at det finnes teknologi som kan minske ensomhet? Digitale verktøy og digital helseomsorg kan være med på å øke trivsel og gi gode psykososiale forhold. Å være sosial med venner og familie kan utsette sykdom i mange år, og menneskelig kontakt er og skal fortsette å være en vesentlig del av helsetjenesten for de som ønsker og trenger det. Og for de som ikke ønsker helsetjenesten hjem kan digitale løsninger være med på å bryte ned barrierer.

Vi inviterer til debatt om temaet hvordan vi med ny teknologi kan bekjempe ensomhet og isolasjon?

Medvirkende
  • Steinar Holmedahl, Direktør Forretningsutvikling, Atea
  • Silje Naustvik, Nestleder, Norsk Sykepleierforbund
  • Tove Elise Madland, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Bente Lund Jacobsen, Eldreombud, Eldreombudet
Kontaktperson
Vibeke Hyttan, Atea Norge AS, 97512882
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1246