til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Skal kommunal innsats for barns rett til deltakelse måles?

Arrangør
Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), ALLEMED, Redd Barna, KFUK-KFUM, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Musikkorps Forbund (NMF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom og Fritid, Frivillighet Norge
Dag
Onsdag 17/8 2022 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Idrett/fritid
Språk
Norsk
Sted
Frelsesarmeen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

I år signerer en rekke sentrale parter under på en ny Fritidserklæring. Erklæringen forplikter norske kommuner til å sikre at alle barn og unge gis en reell mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av familiens økonomiske eller sosiale ressurser. For å realisere dette, kreves det en helhetlig innsats. 

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) og ALLEMED har tatt initiativ til å kartlegge hvordan norske kommuner jobber lokalt for å realisere Fritidserklæringens mål. På Arendalsuka presenteres resultatene av første formelle kartlegging av status i norske kommuner, gjennom lanseringen av det digitale Norgeskartet “Inkluderende fritid”.

Deltakelse i fritidsaktiviteter utgjør en grunnleggende del av folkehelsearbeidet lokalt og er en viktig plattform for at barn og unge kan oppleve mestring, sosialt fellesskap og føle tilhørighet i samfunnet. Mange av oss som vokser opp i vedvarende lavinntekt, har begrensede muligheter til å delta i fritidsaktiviteter og opplever utenforskap. Også Folkehelseloven poengterer at kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale folkehelseutfordringer. 

Med utgangspunkt i erfaringer fra samarbeid med over 90 kommuner, har NDFU, ALLEMED og forskningsinstituttet Fafo utformet 9 indikatorer som sier noe om hvilke elementer og direkte tiltak som bør være på plass for å styrke kommuners arbeid med å motarbeide utenforskap blant barn og unge som følge av familiens sosioøkonomiske status. 

Det finnes ingen universell fasit for nøyaktig hva en kommune bør gjøre for å sikre at alle barn og unge inkluderes i organiserte fritidsaktiviteter. Det gjøres likevel noen antakelser om grunnleggende forutsetninger og elementer som bør være på plass.

Hvilke oppfølgingsmekanismer bør vi ha for å sikre at vi når Fritidserklæringens mål om å gi alle barn og unge mulighet til å delta? 

Erik Wold leder oss gjennom arrangementet. Vi hører fra

  • Erika Wollner, prosjektleder i ALLEMED, som tar oss gjennom hovedfunn
  • Kommentarer fra kommunesektoren: Arendal kommune v. enhetsleder kultur Linda Sætra og Vestland Fylkeskommune v. varaordfører Natalia Golis 
  • Panelsamtale  om måling av kommuners innsats for barns rett til deltakelse i fritidsaktiviteter - med Ragnhild M. Hartviksen (AP), Stian Omdalsmoen (FrP), Katrine Nødtvedt (MDG), Lætif Akber (Rødt), Monica Sydgård (leder for Redd Barnas Norgesprogram) og Øivind Mehl Landmark (generalsekretær i KFUK-KFUM Norge)

Vel møtt!

Medvirkende
  • Erika Wollner, Prosjektleder, ALLEMED
Kontaktperson
Erika Wollner, Prosjektleder, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) / ALLEMED, 92233231, erika@allemed.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1865