På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Skal kommunal innsats for barns rett til deltakelse måles?

Arrangør
Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), ALLEMED, Redd Barna, KFUK-KFUM, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Musikkorps Forbund (NMF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom og Fritid, Frivillighet Norge
Dag
Onsdag 17/8 2022 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Idrett/fritid
Språk
Norsk
Sted
Frelsesarmeen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

I år signerer en rekke sentrale parter under på en ny Fritidserklæring. Erklæringen forplikter norske kommuner til å sikre at alle barn og unge gis en reell mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av familiens økonomiske eller sosiale ressurser. For å realisere dette, kreves det en helhetlig innsats. 

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) og ALLEMED har tatt initiativ til å kartlegge hvordan norske kommuner jobber lokalt for å realisere Fritidserklæringens mål. På Arendalsuka presenteres resultatene av første formelle kartlegging av status i norske kommuner, gjennom lanseringen av det digitale Norgeskartet “Inkluderende fritid”.

Deltakelse i fritidsaktiviteter utgjør en grunnleggende del av folkehelsearbeidet lokalt og er en viktig plattform for at barn og unge kan oppleve mestring, sosialt fellesskap og føle tilhørighet i samfunnet. Mange av oss som vokser opp i vedvarende lavinntekt, har begrensede muligheter til å delta i fritidsaktiviteter og opplever utenforskap. Også Folkehelseloven poengterer at kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale folkehelseutfordringer. 

Med utgangspunkt i erfaringer fra samarbeid med over 90 kommuner, har NDFU, ALLEMED og forskningsinstituttet Fafo utformet 9 indikatorer som sier noe om hvilke elementer og direkte tiltak som bør være på plass for å styrke kommuners arbeid med å motarbeide utenforskap blant barn og unge som følge av familiens sosioøkonomiske status. 

Det finnes ingen universell fasit for nøyaktig hva en kommune bør gjøre for å sikre at alle barn og unge inkluderes i organiserte fritidsaktiviteter. Det gjøres likevel noen antakelser om grunnleggende forutsetninger og elementer som bør være på plass.

Hvilke oppfølgingsmekanismer bør vi ha for å sikre at vi når Fritidserklæringens mål om å gi alle barn og unge mulighet til å delta? 

Erik Wold leder oss gjennom arrangementet. Vi hører fra

  • Erika Wollner, prosjektleder i ALLEMED, som tar oss gjennom hovedfunn
  • Kommentarer fra kommunesektoren: Arendal kommune v. enhetsleder kultur Linda Sætra og Vestland Fylkeskommune v. varaordfører Natalia Golis 
  • Panelsamtale  om måling av kommuners innsats for barns rett til deltakelse i fritidsaktiviteter - med Ragnhild M. Hartviksen (AP), Stian Omdalsmoen (FrP), Katrine Nødtvedt (MDG), Lætif Akber (Rødt), Monica Sydgård (leder for Redd Barnas Norgesprogram) og Øivind Mehl Landmark (generalsekretær i KFUK-KFUM Norge)

Vel møtt!

Medvirkende
  • Erika Wollner, Prosjektleder, ALLEMED
Kontaktperson
Erika Wollner, Prosjektleder, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) / ALLEMED, 92233231, erika@allemed.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1061