til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Er sykehusene demensuvennlige?

Arrangør
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk forening for geriatri
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

I dag har over 100 000 personer i Norge demens. Dette tallet er forventet nær doblet innen 2040, i takt med at det blir flere eldre i befolkningen.

Sykehusinnleggelser er ment å forbedre helsen vår. En akuttinnleggelse kan være en forvirrende opplevelse, særlig for sårbare pasienter. Sykehus som ikke er tilpasset mennesker med demens eller kognitiv svikt kan i ytterste konsekvens bidra til å forverre disse pasientenes helsetilstand.

Skal vi lykkes med å gi gode helsetjenester til alle også i fremtiden, må vi ta høyde for at det vil bli stadig flere mennesker med demens.

Gjennom Demensplan 2025 har regjeringen forpliktet seg til å jobbe for et mer demensvennlig samfunn. Demensvennlige sykehus er et av de sentrale tiltakene i planen.

Onsdag 17. august arrangerer Norsk forening for geriatri og Nasjonalforeningen for folkehelsen et seminar der vi setter søkelys på hvordan sykehusene kan bli mer demensvennlige – og med det mer vennlig for andre. Hvordan kan ansatte og ledelsen på sykehusene kvalitetssikre og jobbe smartere med å tilpasse pasientforløpet, de fysiske omgivelsene og helsepersonells kompetanse?

Program

  • Åpning                                                                                                                                              
  • Eldres bruk av helsetjenester Susanne Sørensen Hernes, overlege, medisinsk klinikk ved Sørlandet sykehus, og styremedlem, Norsk forening for geriatri
  • Hva er demens, og hvorfor er demensvennlige sykehus viktige? Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Fremtidens sykehus Kari Bucher, generalsekretær, Arkitektenes landsforbund
  • Hvilken kompetanse trenger vi i helsetjenestene for å møte behovene til mennesker med demens? Kai Øivind Brenden, andre nestleder Norsk Sykepleierforbund

Panelsamtale – Fra faglig enighet til demensvennlige sykehus i praksis                 

  • Karl Kristian Bekeng, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet (Ap)
  • Erlend Svardal Bøe, medlem, Stortingets helse- og omsorgskomite (H)
  • Tone Torgersen, fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Bjørn Atle Bjørnbeth, adm. dir. OUS

Ordstyrere: Anne Rita Øksengård, forskningssjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Håkon Ihle-Hansen, nestleder, Norsk forening for geriatri.

Medvirkende
  • Norsk forening for geriatri
Kontaktperson
Luisa Klaveness, Politisk rådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 90550655, lukl@nasjonalforeningen.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1302