til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Integrerte helsetjenester og digital samhandling – hvorfor har vi ikke kommet lenger?

Arrangør
Deloitte
Dag
Tirsdag 16/8 2022 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Kirkebakken 5
Stedsbeskrivelse:
Deloitte-teltet
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Helse – og omsorgssektoren har jobbet med å få til integrerte helsetjenester i mange år. Likevel er deler av tjenestetilbudet fortsatt fragmentert. Vi inviterer til debatt, hvor ulike aktører politikere, fageksperter og aktører fra forvaltningen skal forsøke å svare på hvorfor vi ikke har kommet lenger – og hva som kan gjøres fremover.

I nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 kan vi lese følgende målsetting for arbeide med samhandling og integrerte helsetjenester:

«Pasienter og pårørende opplever en helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste der pasienten kan være en aktiv deltaker i egen helse og behandling. Det er etablert god samhandlingskultur, felles forståelse av hva helseforetak og kommuner skal samhandle om og hvordan de skal gjøre det."  (Fra:  Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, kapittel 4 En sammenhengende helse- og omsorgstjeneste )».

Med dette som utgangspunkt vil vi i debatten forsøke å svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan kan gode digitale løsninger legge til rette for integrerte helsetjenester og effektiv digital samhandling på tvers av nivåer i helse – og omsorgssektoren?
  • Hvordan kan samhandling på tvers av landegrenser skape ytterligere verdi for pasienter og innbyggere?
  • Hvilke muligheter og hindringer ser vi fremover? Hvordan skal disse kunne utnyttes og håndteres for å sikre sømløse helsetjenester, hvor pasienter og innbyggere selv er aktive deltakere i egen helse?

Panel til debatten vil annonseres forløpende.

Medvirkende
  • Espen Rostrup Nakstad, Assisterende direktør, Helsedirektoratet
  • Somayeh Bach, Director and Head of Health Care Norway, Deloitte
  • Truls Vasvik, Helse og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Hanne Pernille Gulbrandsen, Personvernekspert og partner i Deloitte Advokatfirma, Deloitte
  • Sverre Engelschiøn, Fagdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Camilla Nervik, Seksjonssjef for offentlige tjenester, Datatilsynet
  • Lucie Aunan, Direktør for divisjon samhandling, Direktoratet for e-helse
Kontaktperson
Øystein Ingdahl, Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Deloitte, 90746789
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
2600