På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Building Health – Helsefremmende Stedsutvikling

Arrangør
Linstow AS, SINTEF Digital
Dag
Torsdag 18/8 2022 13:30 - 14:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Klangkammeret
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Myndighetene peker på at helsefremmende steder er viktige for å oppnå en bærekraftig samfunnsutvikling, og for at vi som innbyggere skal leve gode liv.  

Det mangler imidlertid kunnskap om hvordan steder blir helsefremmende i praksis og hvordan helsefremmende steder kan støtte kommunenes arbeid med å bedre folkehelsen og utsette behovet for helse- og omsorgstjenester. BUILDING HEALTH er et forskningsprosjekt som setter dette på agendaen. Prosjektet har en ramme på 32 millioner kroner, hvorav 16 millioner kroner er tildelt i støtte fra Norges Forskningsråd. 

Linstow og Sintef skal utvikle kunnskap om hva det er ved bygde miljøer som faktisk bidrar til helse, hva som gjør at et sted engasjerer innbyggerne til en aktiv livsstil, oppleve trygghet og mestring, og fremmer deres sosiale deltagelse og samhold, og hva må til for å sette eksisterende kunnskap ut i praksis? For å få til dette arbeidet må vi jobbe helhetlig og tverrfaglig.  Dette innebærer at vi må sikre samskaping mellom offentlig sektor, næringsliv, akademia og innbyggere/frivillig sektor. 

Vi ønsker velkommen til en spennende debatt om helsefremmende stedsutvikling, sett i fra ulike perspektiver.   

Medvirkende
  • Jørgen Vik, Ordfører, Lillestrøm kommune
  • Mina Gerhardsen, Generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Morten Dalsmo, Konsernsjef, SINTEF Digital
  • Anne-Christine Bendixen Markset, Kommuneoverlege, Larvik kommune
  • Johannes Eggen, Senior partner, Nordic - office of architecture
  • Trine Presterud, Faglig leder / Faglig ansvarlig bygg og uteområder, Universell Utforming AS
  • Heidi Eidskrem, Prosjektutvikler, Linstow Helse
  • Hege Hidle Aaser, Debattleder / Direktør Helse, Linstow Helse
Kontaktperson
Heidi Eidskrem, Prosjektutvikler, Linstow AS, 92249048, hee@linstow.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
421