til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Voksenvern. Virkemidler for vern av risikoutsatte voksne

Arrangør
Stiftelsen SOR
Dag
Tirsdag 16/8 2022 15:00 - 15:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Menneskerettigheter , Helse
Språk
Norsk
Sted
Frelsesarmeen
Stedsbeskrivelse:
1. etasje
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Kommunen er forpliktet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 a å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal også legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Dette er en oppgave som blir svært forskjellig håndtert i kommunene. Som oftest blir det alt for dårlig håndtert.

På dette arrangementet skal vi se nærmere på omfanget av problemene, men i særlig grad fokusere på virkemidler.

Bufdir har utviklet en modell for voksenvern, kalt TryggEst. Målet med modellen er å sikre

 • at saker ikke blir oversett eller glemt
 • lik behandling uavhengig av bostedskommune
 • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
 • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
 • bedre livskvalitet for den utsatte
 • større trygghet for dem som mottar tjenester
 • bedre oppfølging av den utsatte
 • bedre evaluering og læring av saker
 • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

Vi skal se nærmere på erfaringene som er gjort i kommunene så langt, og peke på veier videre som kan bidra til at

 • den som mottar helse- og omsorgstjenester skal oppleve trygghet, uavhengig av hvem som leverer tjenestene
 • den som har behov for beskyttelse, hjelp og støtte, skal oppleve å få dette
 • det arbeides forbyggende for å forhindre at vold og overgrep skjer
 • hjelp og støtte utøves samordnet og tverrfaglig.

Medvirkende
 • John Ingvard Kristiansen, Seniorrådgiver, Bufdir
 • Karl Haakon Sævold, Styreleder, Stiftelsen SOR
 • Kjetil Andreas Ostling, Divisjonsdirektør, Bufdir
 • Guri Hestflott Gabrielsen, Fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Even Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Tom Tvedt, Forbundsleder, NFU
Kontaktperson
Jarle Eknes, Daglig leder, HELT MED, 90758685, jarle@heltmed.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
708