til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Arbeid, helse og kreft: Nye behandlingsmetoder gir nye muligheter, er vi klare?

Arrangør
Bristol Myers Squibb, Kreftforeningen, Oslo Economics
Dag
Onsdag 17/8 2022 10:00 - 11:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Plenumssal
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Arbeid er en viktig kilde til mestring og sosialt samvær som leder til bedre livskvalitet, og bedre bruk av ressurser for fellesskapet.

Store fremskritt innen behandlingen av kreft gjør at flere av de som får kreft lever lengre og med en betydelig høyere livskvalitet. Dette gjør at stadig flere med kreft både kan og ønsker å være i arbeid under og etter behandling av kreftsykdom. Samtidig melder Kreftforeningen at dagens regelverk gjør at mange faller ut av arbeidslivet, og sliter med å komme tilbake i jobb.

Med bakgrunn i dette inviterer Bristol Myers Squibb, Kreftforeningen og Oslo Economics til et møte under Arendalsuka med fokus på arbeidsdeltagelse under og etter sykdom. Representanter fra Kreftforeningen og arbeidslivet vil delta for å dele sine perspektiver på dagens utfordringer og muligheter. Oslo Economics vil presentere ny kunnskap om kostnader ved kreftsykdom og tapt arbeidsevne, viktig innsikt til arbeidet med en ny prioriteringsmelding og ny kreftstrategi.

Gjennom diskusjon får paneldeltakerne muligheten til å løfte sine perspektiver om prioritering og tiltak for et arbeidsliv som også inkluderer personer med ulike typer helseutfordringer. 

Agenda:

10.00 Kaffe og mingling

10.30 Arrangementsstart

Velkommen - Jan Anders Istad, Market Access Director i Bristol Myers Squibb  

Nye behandlingsmetoder gir bedre overlevelse og økt livskvalitet. Hva betyr dette for muligheten til å stå i arbeid under og etter behandling? Professor Åslaug Helland, OUS

Ny analyse om kreftpasienter og arbeidsdeltakelse - Erik Magnus Sæther, partner i Oslo Economics

Vi får de første resultatene fra en pågående studie og resultater fra en ny undersøkelse i Kreftforeningens brukerpanel. Hva betyr kreft for arbeidsdeltakelsen og hva koster det arbeidsgivere og samfunnet? I hvilken grad legger helsetjenesten til rette for arbeidsdeltakers helse?

Pasientperspektivet Jon Kirknes, avdelingsleder analyse og politikk Kreftforeningen

Hvilke ønsker har pasientene og hvilke barrierer møter de? Stiller vi for lave forventninger til pasientene om å bidra i arbeidslivet? Hva kan helsetjenesten gjøre? Hva kan arbeidslivet gjøre?

Arbeidslivsperspektivet – Kjell Aage Sørensen, bedriftslege Veidekke

Hvilke erfaringer har Veidekke gjort seg om arbeidstakere med kreft? Hva er særlig viktig for å ta vare på medarbeidere og samtidig sikre en effektiv arbeidshverdag?

10.55 Debatt 

Tuva Moflag, Ap

Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør Arbeidsliv, NHO

Samt innledere

Jon Kirknes, Erik Magnus Sæther og Jan Anders Istad

Arrangementet vil bli livestreamet. 

Medvirkende
  • Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Jon Kirknes, Avdelingsleder analyse og politikk, Kreftforeningen
  • Åslaug Helland, spesialist i onkologi, overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus
  • Kjell Aage Sørensen, Bedriftslege, Veidekke
  • Anne Louise Aartun Bye, Avdelingsdirektør Arbeidsliv, NHO
  • Erik Magnus Sæther, Partner, Oslo Economics
  • Jan Anders Istad, Market Access Director, Bristol Myers Squibb
Kontaktperson
BRITT HESTENES, Bristol Myers Squibb, 90470616
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1804