til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Frokostsamtale- Fra pilotering til bærekraftig og skalerbar kommersialisering

Arrangør
ITS Norway
Dag
Torsdag 18/8 2022 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Stedsbeskrivelse:
Hovedteltet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Velkommen til frokostsamtale i Samferdselsteltet. 

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem er en av de viktigste bærebjelkene i et moderne samfunn og en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd.

Det ligger også et betydelig potensiale for industrialisering og verdiskapning i selve transportsystemet.  Dette styrkes ytterligere av behovet for innovative løsninger for å nå målet om at halvparten av klimagassutslippene skal tas i transportsektoren.

Teknologi er en viktig faktor her. De siste par årene har vi ITS Norway jobbet for å skape økt oppmerksomhet rundt det å komme forbi piloteringsstadiet for å kunne kapitalisere på teknologien. Vi føler at dette tema trenger å belyses og vi ser det som svært viktig at samferdsels- og næringspolitikken ses i sammenheng for ut den beste potensialen.

Men hvordan kommer vi oss forbi pilotene? Hvordan jobber vi med barrierene? Hvordan akselerer vi fra pilotering til storskala industrialisering? 

Bli med på et interessant og viktig tema som tåler og bør bli tatt opp om og om igjen. 

Hva med piloter og lokale behov, som krever nye løsninger?

Arendal står ovenfor store endringer som følge av etableringen av Morrow Batteries. Morrow Batteries skal produsere verdens mest bærekraftige og kostnadseffektive batterier for det europeiske transportmarkedet. For å samle verdikjeden for batteriproduksjon etableres industriparken Eyde Material Park.

Det skal bygges en ny vei mellom Eyde Energipark (Morrow’s lokasjon) og Arendal Havn. Hensikten med den nye veien er å tilrettelegge for miljøvennlig, effektiv og lønnsom transport av råvarer og ferdige produkter mellom industriparken og Arendal Havn. 

Fabrikker står klar i 2030 – vil Arendal kunne håndtere trafikken?

Utfordringene og mulighetene skal Rune Hvass fra Arendal Havn fortelle om. 

Hele sesjonen blir moderert av Hanne Nettum Breivik, Direktør Marked og Mobilitet i Entur og styreleder i ITS Norway.

 

Medvirkende
  • Hanne Nettum Breivik, Direktør Marked og Mobilitet, Entur
  • Rune Hvass, Havnefogd, Arendal Havn
  • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vevesen
  • Erling Sande, Leder Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget
  • Agnes Árnadóttir, CEO, Brim Explorer
  • Øyvind Sævig, Co-funding Partner, Beta Mobility
  • Bjørn Laksforsmo, Divisjonsdirektør drift og vedlikehold, Statens vegvesen
  • Trond Hovland, CEO, ITS Norway
Kontaktperson
Jenny Simonsen, Director for Operations and New Mobility, ITS Norway, 95845055, jenny.simonsen@its-norway.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1083