til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Barnas rettsstat- om barns rettslige handleevne

Arrangør
Redd Barna, Barnas jurist, Advokatforeningen, Norges institusjon for menneskerettigheter
Dag
Tirsdag 16/8 2022 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Advokatfirma Tofte Hald
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Norge har siden 1991 vært part i barnekonvensjonen. FNs generalforsamling vedtok i 2011 en tredje valgfri protokoll til barnekonvensjonen om en individklageordning, som trådte i kraft i 2014. Individklageordningen gir barn rett til å fremme klager til FNs barnekomité over brudd på de menneskerettighetene som står i FNs barnekonvensjon. Stortinget valgte våren 2022 å avvise et representantforslag om å ratifisere denne tilleggsprotokollen.

Under stortingsdebatten fremhevet flere at barn i Norge allerede har tilgang til en rekke klagemuligheter nasjonalt. Vi ønsker å belyse manglene ved de klagemulighetene som finnes, først og fremst at disse er tilpasset voksne, og ikke barn. Dessuten ønsker vi å se fremover, ved å utfordre politikerne på hvordan vi kan styrke barns rettslige handleevne.

Medvirkende
  • Sara Eline Grønvold, spesialrådgiver barns rettigheter, Redd Barna
Kontaktperson
Sara Eline Grønvold, Redd Barna, 93809282
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1479