til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan legge til rette for at de små blir store i norsk helseindustri?

Arrangør
Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, The Life Science Cluster, HelseINN
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Helsenæringen kan skape flere arbeidsplasser og eksportinntekter enn i dag – men det krever en real satsing! For å styrke Norges posisjon innen helseindustrien kreves mer offentlig-privat samarbeid. Vi tar diskusjonen om både muligheter og fallgruver.

Tiden er overmoden for å sikre en god posisjon i eksport av norsk helseindustri. Dagens blide viser en skog av oppstartsbedrifter innen helse. For at denne skogen skal vokse seg stor og frodig kan vi ikke fortsette som før.

Vekst krever gode vekstforhold. Her finnes store muligheter for inntekter både til næringsliv og stat. Men, det krever at vi bygger et godt hjemmemarked. Våre fyrtårn som skal ut i verden vil ha et helt annet utgangspunkt med solide røtter i Norge. Får vi til dette, kan vi sikre muligheten til å skape en viktig og bærekraftig næring for landet, samtidig som vi utvikler gode helseløsninger for innbyggerne og helsetjenesten. Bli med på en time der vi diskuterer hvordan vi kan få bedre vekstforhold!

Velkommen og introduksjon ved moderator Jofrid Åsland.

Hvorfor skal vi satse på helsenæringen?
Samtale med Ingrid Busterud, daglig leder i HelseInn. 

Hvilke utfordringer møter de små på veien til å bli store? VegardUrnes, CEO i Senscom, en norsk start-up innen helse, forteller sin historie om hvordan en liten aktør sikter mot å bli større. 

Hvordan dyrker vi fram større helseselskaper?
Heidi Blengsli Aabel, CEO i CheckWare, forteller om hva som skal til for å vokse og begynne å få eksport.

Panelsamtale. Hvordan blir de små store? 

 • Hanne Mette Kristensen, CEO, The Life Science Cluster
 • Ketil Widerberg, daglig leder, Oslo Cancer Cluster
 • Lena Nymo Helli, CEO, Norway Health Tech
 • Arild Kristensen, daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster
 • Stortingsrepresentant Karianne B. Bråthen (Ap) fra næringskomiteen

 

Vel møtt på båten til Næringsforeningen i Stavangerregionen, Rygerelectra, som har plass til 150 publikummere og ligger i Pollen! 

Medvirkende
 • Hanne Mette Kristensen, CEO, The Life Science Cluster
 • Ketil Widerberg, daglig leder, Oslo Cancer Cluster
 • Lena Nymo Helli, CEO, Norway Health Tech
 • Arild Kristensen, daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster
 • Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig, Norwegian Smart Care Cluster
 • Ingrid Olstad Busterud, daglig leder, HelseINN
 • Vegard Urnes, CEO, Senscom
 • Heidi Blengsli Aabel, CEO, CheckWare
Kontaktperson
Wenche Gerhardsen, Kommunikasjonssjef, Oslo Cancer Cluster, 92879842
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
263541