til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren - mulig å løse?

Arrangør
KS Kommunenes organisasjon
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:15 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Lille Hotell
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Klarer vi å tenke nytt – eller leter vi fortsatt i de gamle sporene?

Utfordringsbildet er kjent, og det gjøres mye arbeid for å skissere ulike løsninger. Heltid/arbeidstid, innovasjon og bruk av ny teknologi og oppgavedeling er noen av de løsningene som er mye debattert. Bærekraften i stadig økt omfang av tjenester og forventninger til kvalitet utfordrer oss samtidig som demografien innhenter oss raskt.

Er vi nytenkende nok i jakten på løsninger? Hvem har ansvaret? Sentrale eller lokale myndigheter? Kan vi finne kraft i skjæringspunktet mellom helsepolitikk, arbeidslivspolitikk og kompetansepolitikk – eller er det barrierer i politikkområder som drar i ulike retninger.

Medvirkende
  • Tor Arne Gangsø, Områdedirektør, KS
  • Gunnar Bovim, leder, Helsepersonellkommisjonen
  • Tone Trøen, stortingsrepresentant, H, helse- og omsorgskomiteen
  • Trine Lise Sundnes, stortingsrepresentant, Ap, arbeids- og sosialkomiteen
  • Lill Sverresdatter Larsen, leder, Norsk sykepleierforbund
  • Kristin Kornelia Utne, leder, Yngre legers forening
  • Kjell Erik Saure, debattleder, KS
  • Mette Nord, leder, Fagforbundet
Kontaktperson
Anette Hansen, Kommunikasjonsrådgiver, KS Kommunenes organisasjon, 97515708, anette.hansen@ks.no
Nettside:
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1973