til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Gi gass, pasienten har hastverk!

Arrangør
Aktiv mot kreft, AbbVie, GlaxoSmithKline
Dag
Tirsdag 16/8 2022 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Nr1 Fitness
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

I år vil om lag 35 000 nordmenn få en kreftdiagnose. Heldigvis har vi fått bedre behandlinger, og antallet «kreftoverlevere» har økt kraftig. En viktig årsak til de gode resultatene er persontilpasset behandling. I denne panelsamtalen retter vi oppmerksomheten mot persontilpasset trening og persontilpasset medisin.

Persontilpasset trening er gratis «kreftmedisin». Trening gjør at kreftpasientene tåler behandlingen bedre, får bedre behandlingsresultater, færre bivirkninger og kommer raskere i form etterpå. Mange kreftpasienter får tilbud om persontilpasset trening. Men ikke alle.

Ett av målene med persontilpasset medisin er å gå fra å behandle på gruppenivå til å behandle på individnivå. Med dagens kunnskap om biologiske forhold, kan behandlingen til hver enkelt pasient gjøres svært treffsikker. Men i dagens system vurderes tilgangen til nye medisiner fremdeles på gruppenivå, altså ut ifra hvordan den gjennomsnittlige pasienten er. Det kan slå veldig uheldig ut for pasientene som er forskjellig fra gruppen.

Vi må finne løsninger. Pasientene er utålmodige. Fagmiljøene likeså. Hva kan vi gjøre slik at persontilpasset trening blir et likeverdig tilbud for alle kreftpasientene, uansett hvor de bor? Og hvordan kan vi sikre at pasientene som er forskjellig fra gruppen, kan få persontilpasset medisin? Dette er noen av spørsmålene vi forsøker å besvare i panelsamtalen.

I samtalen deltar eksperter innen kreftforskning, hjerneforskning, fysisk aktivitet og medisin:

 • Sophie D. Fosså/Lene Thorsen, Kreftforskere
 • Ole Petter Hjelle, Lege, hjerneforsker og Aktiv mot kreft-amb. (møteleder)
 • Sissi Espetvedt, Fagansvarlig kreftområdet, Helsedir.
 • Odd Terje Brustugun, Onkolog, lungekreftforsker og faggruppeleder Lunge (Helsedir.)
 • Andreas Stensvold, onkolog og faggruppeleder Prostata (Helsedir.)
 • Trine Byberg, pasient
 • Fredrik Schjesvold, leder Oslo Myelomatosesenter
 • Bård Hoksrud, Helse- og omsorgskomitéen
 • Elisabeth Jarnæss, PhD, Head of Medical Affairs Oncology Scandinavia, AbbVie
 • Line Storesund Rondan, Leder samfunnskontakt og kommunikasjon GSK
 • Helle Aanesen, Aktiv mot kreft

Foreløpig program:

Fra ord til handling – del 1: persontilpasset trening - for sørlendinger, nordlendinger, trøndere, østlendinger og vestlendinger

 • I handlingsplanen for fysisk aktivitet står det at fysisk aktivitet skal inkluderes i pakkeforløpene for kreftpasientene
 • Helsedirektoratet har fått i oppdrag å innarbeide dette i de nasjonale handlingsprogrammene og pakkeforløpene
  • Hva er status i dette arbeidet?
  • Når kan persontilpasset trening bli et likeverdig tilbud for alle kreftpasienter, uansett hvor de bor?

Walk the talk – litt fysisk aktivitet 

Fra ord til handling – del 2: persontilpasset medisin – også for A3-pasientene

 • Tilgang på medisiner vurderes på gruppenivå – hva med pasientene som er forskjellig fra gruppen?
  • Er gjennomgangsmelodien one size does not fit all?
  • Hva med 30-åringen som får en kreftsykdom som vanligvis rammer 70 åringer?
  • Hvordan skal vi sikre at denne pasienten får tilgang til nødvendig helsehje

Kontaktperson
Helle Aanesen, Aktiv mot kreft, 93270707
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1508