til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Alternative betalingsmodeller på legemidler – Hva skal til for å lykkes?

Arrangør
Pfizer AS
Dag
Onsdag 17/8 2022 10:30 - 11:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

En viktig del av prosessen med å få godkjent legemidler i Beslutningsforum er knyttet til forhandlingene om en prisavtale. Bare noen få metoder har så langt nådd gjennom nåløyet, to år etter at Beslutningsforum åpnet for alternative pris- og betalingsavtaler. Muligheten til å inngå slike alternative avtaler er særskilt viktig for at pasienter med sjeldne sykdommer skal få tilgang til de avanserte terapiene som er under utvikling, samtidig som de overordnede prioriteringskriteriene skal innfris. Dette fordi de fleste nye avanserte terapiene, som eksempelvis genterapier, er engangsbehandlinger der prisen er høy og langtidseffekten usikker. Myndighetene må derfor være sikre på at de ikke betaler for mye i forhold til helsegevinsten behandlingen gir. I tillegg må vi unngå en situasjon der pasientene ikke får tilgang til legemidlet fordi myndigheter og industrien har ulikt syn på helsegevinsten.


Vi vet at omtrent en tredjedel av alle medisiner som er under utvikling av legemiddelindustrien i dag er til sjeldne diagnoser. Målet med det alternative rammeverket var å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler. Hva er status og erfaringer så langt? Hva er kriteriene for å lykkes med å få gjennomslag for en alternativ avtale? Har vi noen forbedringspunkter/noe aktørene kan gjøre annerledes?


I dette arrangementet samles representanter fra systemet for nye metoder, pasientorganisasjoner, klinikere og industrien for å diskutere sine erfaringer så langt. I tillegg er også politikere invitert til å dele sine betraktninger.

Medvirkende
  • Aslak Bonde, Moderator
  • Einar Andreassen, Fungerende Områdedirektør, Statens Legemiddelverk
  • Iselin Syversen Dalen, Avdelingleder Nye Metoder, Sykehusinnkjøp HF
  • Stig Slørdahl, Administrerende Direktør, Helse Midt-Norge RHF
  • Veronika Barrabès, Country Manager, Novartis Norge
  • Sissel Andreses, Country Manager, Pfizer AS
  • Truls Vasvik, Medlem av Helse- og Omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Sean Wallace, Overlege, PhD. Leder i Norsk barnenevrologisk forening, Rikshospitalet
  • Ellen Damhaug Scheel, Daglig leder, Norsk forening for cystisk fibrose
Kontaktperson
Kjersti Norbye, Pfizer AS, 91364269
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2180