På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Tillitsreform: Hvordan kan økt frihet gi innbyggerne bedre tjenester?

Arrangør
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Dag
Onsdag 17/8 2022 10:30 - 11:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
Foreningen i 4. etg. (inngang fra Strandgaten 1)
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Nå skal stat og kommuner få økt handlingsrom for innovasjon og lokal tilpasning. Samtidig må vi sikre at innbyggerne behandles likt og at rettsikkerheten ikke blir svekket. Kan dette gå bra?  Arrangøren er Direktoratet for forvaltning og IKT (DFØ)

Tillitsreformen skal gi mer frihet og fleksibilitet for å skape mer innovasjon og kvalitet særlig i førstelinja. Men hvilke muligheter har vi for å gi kommuner, virksomheter og medarbeidere økt frihet uten at dette går utover folks rett til likebehandling og rettigheter? 

Hvordan kan vi slippe opp i styring og rammebetingelser for økt innovasjon, kvalitet og effektivitet samtidig som vi ivaretar rettssikkerheten? 

Dette er sentrale problemstillinger som vi ønsker å belyse ved å samle sentrale representanter for forskning, forvaltning og media.  

Marte Winsvold leder et pågående forskningsprosjekt som blant annet ser på hvordan norske og danske kommuner jobber med tillit. 

Hans Christian Holte leder NAV som allerede er i gang med å se på hvordan man kan styrke ansattes mulighet til å yte gode tjenester ved hjelp av økt tillit. 

Statsforvalteren skal blant annet sikre at kommunene ivaretar nasjonale krav og pålegg i sin tjenesteproduksjon. Hvordan kan staten balansere ønsket om økt handlingsrom og frihet for kommunene og statlige myndigheters behov og ønsker om at nasjonale føringer, krav og rettigheter blir ivaretatt? 

Og hvilken rolle har media i å belyse motsetningen mellom ambisjonen om mer tillit og handlingsrom på den ene siden og politikernes ønske om å vise handlekraft blant annet gjennom flere rettigheter på den andre? 

Medvirkende
  • Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
  • Marte Winsvold, Forsker II, Institutt for samfunnsforskning
  • Gina Lund, Statsforvalter, Statsforvalteren i Agder
  • Hilde Singsaas, direktør, DFØ
  • Frithjof Jacobsen, Politisk redaktør, Dagens Næringsliv
Kontaktperson
Harald Nyquist, DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING, 93424999, harald.nyquist@dfo.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
700