til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Til barnas beste: Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

Arrangør
Universitetet i Stavanger, Læringsmiljøsenteret
Dag
Onsdag 17/8 2022 14:30 - 16:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Oppvekst , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Flere nasjonale føringer oppmuntrer til et tett og godt samarbeid mellom forskning og praksis om utvikling av barnehagesektoren. Men hvordan sørge for at forskningen når helt ut på gulvet i barnehagene, og samtidig sikre at kunnskap fra praksisfeltet når helt fram til forskerne?

Arrangør: Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger (UiS)
Deltagere:
- Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret, UiS
- Svanaug Lunde, Læringsmiljøsenteret UiS
- Robert Ullmann, daglig leder i barnehagekjeden Kanvas
- Gudrun Skancke Eriksen, rådgiver i Oppvekst i Sandnes kommune.

 

Flere nasjonale føringer oppmuntrer til et tett og godt samarbeid mellom forskning og praksis om utvikling av barnehagesektoren. Målet med de nasjonale føringene er at forskningen skal være praksisrelevant og utgjøre en forskjell for barn og ansatte i barnehagen, og at praksis skal kunne informere og oppdatere forskere og bidra i forskning og utvikling knyttet til sektoren.

Ifølge rammeplanen skal norske barnehager være lærende organisasjoner, altså organisasjoner i utvikling. Barnehagelærerutdanningene skal være basert på forskningsbasert kunnskap. Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager (REKOMP) innebærer et samarbeid mellom UH-sektoren og praksisfeltet om utviklingsprosjekt i barnehager. Norges forskningsråd oppmuntrer også sterkt til samarbeid mellom forskning og praksis i barnehagesektoren. Men er et slikt samarbeid alltid fruktbart, og hvordan kan det gjennomføres i praksis? Hvilke utfordringer og muligheter finnes? Og hvordan få til et samarbeid om barnehagebasert kompetanseutvikling som gjør at forskningen når ut på gulvet i barnehagen, og samtidig sikre at kunnskap fra praksisfeltet når helt fram til forskerne? Det vil forskerne og representanter fra samarbeidsbarnehagene i forskningsprosjektet «Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care» (SELMA) diskutere i dette arrangementet.

SELMA-prosjektet er et Forsknings-og-utviklingsprosjekt som drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kanvas barnehager og Sandnes barnehager. I prosjektet samarbeider forskerne og barnehageansatte om å utvikle opplegg for å fremme sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen, og om å drive forskningsprosjektet SELMA. De fem kjerneområdene i SELMA er hentet fra Rammeplan for barnehagen: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse. I SELMA-prosjektet er det et felles ønske fra aktørene bak om å skape en god hverdag for barna hvor de får utvikle seg på det sosiale og emosjonelle området og oppleve livsmestring. Barna skal få kjenne glede, mestring og vennskap i lek med andre. Rammeplanens verdigrunn er utgangspunktet for SELMA, særlig tekst om sosial og emosjonell utvikling i kapittelet om «Livsmestring og helse». Under arrangementet vil foredragsholderne presentere erfaringer knyttet til samarbeidet mellom praksis og forskning i barnehagesektoren.

Kontaktperson
Maria Gilje Strand, Rådgiver, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, 97982268
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1779