til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


De skrøpelige eldre

Arrangør
Sparebanken Sør, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonhjemmet
Dag
Onsdag 17/8 2022 14:30 - 15:40
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Sparebanken Sør
Stedsbeskrivelse:
PM-salen
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Eldreomsorgen i dag er svært sammensatt. Eldre syke har mange diagnoser, og i de somatiske sykehjemmene/heldøgn omsorgstilbud ser vi store utfordringer. Mange av våre sykehjemsbeboere har blant annet en demensdiagnose. Hva skjer når denne skrøpelige eldre også har psykiske plager eller en psykiatrisk diagnose? Vi har erfart at demensdiagnosen trumfer alle diagnoser. Dette er en stor utfordring, og vi vil i dette arrangementet blant annet sette søkelys på hvorfor det er slik.

Dagens og morgendagens eldreomsorg trenger mye kompetanse og ikke minst hender. Mange eldre er understimulerte. Hvordan kan man utdanne og trene helsefagarbeidere som kan tilrettelegge for at eldre skal ha en meningsfylt hverdag? Hvordan skape rom for kompetanseutvikling også blant helsefagarbeidere? Den nyopprettede og ideelle Fagskolen Diakonova er ett av flere svar til å styrke kompetanse, kapasitet og rekruttering til tjenester til eldre personer med demens. På Diakonhjemmet Omsorg ledes arbeidet med det sansestimulerende programmet Sonas.

Medvirkende
  • Ingunn Moser, administrerende direktør, Fagskolen Diakonova
  • Ragnhild Eide Skogseth, geriater, Haraldsplass Diakonale sykehus
  • Marion Ytre-Arne Kvamme, institusjonssjef, Siljuslåtten sykehjem
Kontaktperson
Paul Richardsen, Markedssjef BM, Sparebanken Sør, 99211338
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1376