til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Marin forsøpling: En ny havnæring?

Arrangør
NOSCA Clean Oceans, MRC Marine Recycling Cluster
Dag
Tirsdag 16/8 2022 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Torvet 1B
Stedsbeskrivelse:
2 etg, inngang fra Strandgt. 1
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

Marin forsøpling er et stort globalt og lokalt problem som kan løses gjennom god forebygging og opprydding. Parallelt med den store frivillige innsatsen mot marin forsøpling, er ambisjonen til Marine Recycling Cluster og NOSCA å utvikle en ny næring som kan bidra med langsiktige løsninger, innovasjon, arbeidsplasser og eksportmuligheter.  

 

I Norge har vi et svært godt utgangspunkt for å utvikle en hel verdikjede av aktører som kan bidra til overvåking, opprydding, avhending og gjenvinning av marin forsøpling. Her er det politisk vilje, sterke kompetansemiljøer og store uløste behov. Samtidig opplever private bedrifter at det er mange hindringer på veien mot å utvikle en slik næring.  

 

Marin forsøpling omtales som eierløst avfall og dermed er det ingen som har et formelt ansvar for oppryddingen. Finansieringen preges av tilskuddsordninger som er lite forutsigbare og som ofte ekskluderer private bedrifter. Systemene for avhending og behandling av marin forsøpling er fragmenterte og gjenvinning av plastavfall utfordres av lave priser og regulatoriske utfordringer.  

 

Hva skal til for å utvikle en ny norsk havnæring som kan være med å løse det marine forsøplingsproblemet nasjonalt og internasjonalt?  

 

Velkommen til debatt! 

Streaming: https://fb.me/e/2zFISneL2

Medvirkende
  • Eirik Langeland, Daglig Leder, NOSCA Clean Oceans
  • Kjersti Busch, Daglig Leder, SALT
  • Klaus Klausen Espedal, Klyngeleder, Marine Recycling Cluster
  • Linda Monsen Merkesdal, Energi- og miljøkomiteen, AP
  • Ingunn Løvdal, Miljøverndirektør, Statsforvalteren i Agder
  • Eirik Oland, Handelens Miljøfond
  • Ann-Helen Erntsen, Direktør, Senter mot marin forsøpling
  • Per Elvestuen, Daglig Leder, Clean Sea Solutions
Kontaktperson
Inken Norberg, NOSCA Clean Oceans, 97141751
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2382