til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Alt vi ikke ser: Hvor motstandsdyktige er vi mot nye trusler?

Arrangør
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Dag
Tirsdag 16/8 2022 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Sikkerhet/forsvar , Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen vil NSM i årets arrangement se nærmere på konkrete sikkerhetsutfrodringer og dilemmaer som kan utfordre Norge og norske verdier på kort og lang sikt. Arrangementet er todelt, og belyser to ulike innfallsvinkler og fagfelt. 

 

Del 1. Investeringer som utfordrer nasjonale sikkerhetsinteresser

Det internasjonale politiske situasjonen er i endring. Det er også den økonomiske utviklingen. Alle virksomheter besitter verdier, hvem kan være interessert i dine? Og hvorfor? Er det alltid økonomisk vinning som er hensikten bak et oppkjøp eller investering? Hvilke metoder benyttes for å fordekke andre hensikter bak et oppkjøp? Hvilke argumenter bruker kjøper og selger? Ikke minst: hvordan møter Norge denne sikkerhetsutfordringen?
 

Deltakere: 

  • Sofie Nystrøm, direktør NSM
  • Maria Ervik Løvold, Konserndirektør for Technology & Services i DnB
  • Lars-Göran Larsson, Chef för Gruppen för utländska direktinvesteringar, ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) Hem - ISP 
  • Charlotte Hafstad Widerberg,  Advokatfullmektig i Bing Hodneland advokatselskap DA, og stipendiat ved det juridiske fakultet i Oslo, tilknyttet COINS-prosjektet
  • Jan Tobiassen, avdelingsdirektør Oslo VAV

 

Del 2: Hvor motstandsdyktig er norsk industri mot nye trusler?

Teknologi er fundamentalt for samfunnskritisk infrastruktur, våre industribedrifter og hver enkelt person og virksomhet. Uten tilstrekkelig sikkerhet kan strøm og vannforsyning svikte. Helsevesen, adgangskontroll og kraftproduksjon kan bli utsatt. Generelt kan alt vi tar som en selvfølge i et moderne samfunn rammes. Cybersikkerhet har vi når informasjonsteknologi og operasjonell teknologi, gjerne kjent som IT og OT, fungerer slik det skal.

Tradisjonelt har IT og OT eksistert i to adskilte teknologiske verdener, men teknologien og samfunnet har utviklet seg slik at man langt på vei kan hevde at alt blir et eneste stort nettverk.

Med stadig økende elektrifisering og digitalisering, og stadig tettere sammenkobling av IT- og OT-systemer, øker også sårbarheten i disse systemene.

DNV har intervjuet 1000 energieksperter fra nesten 100 land, og funnene viser at industrien sakte, men sikkert våkner opp til et trusselbilde de ikke er beredt til å møte. 

Hvordan møter industrien et stadig mer utfordrende sårbarhet- og trusselbilde? Hvilke erfaringer gjør de seg? Hvordan kan vi skape en motstandsdyktig industri, raskt, effektivt og tilpasset en stiuasjon i stadig endring?

Deltakere: 

  • Sofie Nystrøm, direktør NSM
  • Christian Nerland, direktør for global forretningsutvikling, Cyber Security, DNV
  • Maria Bartnes, Forskningssjef SINTEF digital
  • Jannicke Hilland, Konserndirektør Eviny

 

Begge samtalene ledes av Siri Lill Mannes

 

Medvirkende
  • Siri Lill Mannes, Samtaleleder, SpeakLab
Kontaktperson
Anniken Beyer Fjeld, Seniorrådgiver kommunikasjon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), 95881140
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2158