til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

Arrangør
Kollektivtrafikkforeningen, Aldersvennlig Norge
Dag
Tirsdag 16/8 2022 08:30 - 09:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Samferdsel og mobilitet , Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Ruffen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Vi blir flere eldre, vi lever lenger og vi skal greie oss selv og bo hjemme så lenge som mulig. En forutsetning for å kunne leve gode liv som eldre, er at vi kommer oss ut og møter andre. En forutsetning for at vi kommer oss ut er at det er transportmuligheter. Ikke alle kjører bil på sine eldre dager.

En av nøklene for å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge i årene som kommer, er gode transportløsninger der folk bor. Skal vi lykkes må det tenkes nytt. Mange tilbyr allerede fleksible transportløsninger for eldre, men enda flere må være med på laget for å utvikle bærekraftig mobilitet for eldre.

 

Vi spør derfor:  Aldersvennlig transport - har vi råd til å la være?

 

Program: 

Transport i et aldersvennlig Norge. 

Hvilke ulike transportløsninger er tilgjengelig for eldre i Norge i dag, hvordan fungerer de og hvilke nye løsninger kan fungere i fremtiden?  Vista Analyse har på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlagt hva som finnes og vurdert hvilke muligheter som ligger i bruk av for eksempel ny teknologi og sosiale medier.  At eldre kommer seg ut er en forutsetning for å et godt liv hjemme så lenge som mulig. 

 v/Wenche Halsen, Senter for Aldersvennlig Norge

 

AKT Svipp. 

Er du over 67 år (eller har honnørkort fra NAV) og trenger skyss fra dør til dør? Prøveprosjektet AKT Svipp er en bestillingstjeneste for honnørreisende i Vågsbygd og Arendal.

AKT Svipp er en samkjøringstjeneste, uten fast ruteplan, men som baserer seg på at turene forhåndsbestilles. Kunden har likevel stor fleksibilitet i forhold til bestillingstidspunkt, hentetidspunkt og servicenivå. Turen koster det samme som en vanlig bussbillett. Og kundene elsker dette tilbudet.

v/Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør Agder Kollektivtrafikk AS

 

Fra ensomhet til sosial inkludering- samskaping med eldre i Arendal kommune.

Prosjektet «From Isolation to Inclusion (I2I) », er ledet av Universitetet i Agder, sammen med Arendal kommune og flere andre partnere i Nordsjøregionen. Det overordnede målet er å fremme innovasjon innen offentlige tjenester for å bidra til sosial inkludering og redusert ensomhet blant eldre og risikogrupper. Ler mer om prosjektet her; https://northsearegion.eu/i2i/

Gjennom spørreundersøkelse og workshop med eldre og ansatte i Arendal, er det avdekket at mangel på eller utfordringer ifm transport  er en av hovedutfordringene.

v/Elin Thygesen, professor, Universitetet i Agder

Medvirkende
  • Jone Blikra, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Heidi Greni, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Arne Thomassen, Fylkesordfører, Agder fylkeskommune
  • Sven Tore Løkslid, Første nestleder, KS
  • Siv Wiken, Adm dir, Agder kollektivtrafikk AS
  • Erik Aasheim, Møteleder
  • Wenche Halsen, Seksjonssjef/leder, Senter for et aldersvennlig Norge
  • Thomas Ruud Jensen, Utviklingsdirektør, Agder Kollektivtrafikk AS
  • Elin Thygesen, Professor, Universitetet i Agder
Kontaktperson
Olov Grøtting, Daglig leder, Forening/lag/inntretning, 91820510
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1844