til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Klimaskader på samfunnets infrastruktur krever tiltak nå

Arrangør
SINTEF, CICERO, Statens Vegvesen, Finans Norge, Multiconsult
Dag
Tirsdag 16/8 2022 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Den Lille Andunge
Stedsbeskrivelse:
Hovedrommet
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Klimaendringer med mer nedbør øker risikoen for naturhendelser og klimaskader på samfunnets bygninger og infrastruktur. Vegnettet er et eksempel på en sammenhengende infrastruktur som folk og varer er avhengige av at det ikke er brudd på. Vedlikeholdsetterslepet på veg er stort, og kostnadene med å fysisk sikre alle kommunale, regional og nasjonale veger er uoverkommelig/urealistisk. Statens Vegvesen har tallfestet behov for skredsikring ved 900 skredpunkt med høy eller middels skredfaktor og 259 av disse er på riksveg.

 • Hvilke tiltak er aktuelle?
 • Hvordan kan vi øke bruk av varsling og naturbaserte løsninger?
 • Hvordan prioriterer vi tiltak og sikrer god samfunnsøkonomi og gode klimavalg ?
 • Hvordan sikrer vi en finansiering/incentiver som støtter opp om de beste løsningene ?

Innledere på arrangementet: 

 1. Hva er klimautfordringene i Norge?
  v/Bjørn Hallvard Samset, seniorforsker fra CICERO
 2. Hva betyr så dette for vei, bane og bygninger?
  v/Berit Time, Sjefforsker, SINTEF Community
 3. Samfunnsøkonomiske analyser av klimatilpasningstiltak - eksempler fra kommuner v/Idar Kreutzer, Adm.direktør, Finans Norge
 4. Klimatilpasningstiltak for veg i dag - hvilke muligheter har vi?
  v/Marit Brandtsegg, direktør myndighet og regelverk, Statens vegvesen

Deltakere i påfølgende panelsamtale:

 • Nils Kristen Sandtrøen, AP, transportpolitisk talsperson på Stortinget
 • Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant, SV
 • Therese Bodding Sæthre, forretningsområdeleder Multiconsult
 • Idar Kreutzer, Finans Norge
 • Marit Brandtsegg, Statens vegvesen

Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO, vil lede debatten

Kontaktperson
Veslemøy Nestvold, Kommunikasjonssjef, SINTEF, 92250493, veslemoy.nestvold@sintef.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1824