til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Næringsliv, teknologi og kvinnehelse - Kan vi tjene penger samtidig som vi forbedrer global helse?

Arrangør
Laerdal Global Health, Gavi, NTNU, Sintef Digital
Dag
Mandag 15/8 2022 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Mandag 15. august inviterer Laerdal Global Health, Gavi, NTNU og Sintef Digital til paneldebatt. Debatten skal handle om global kvinnehelse, Norges rolle i å støtte forbedring av kvinnehelse og hvordan vi kan gjøre det attraktivt og mulig å investere i kvinnehelse.

Å sette kvinner i sentrum kan bidra til å transformere både helse og utvikling i land. Investeringer i kvinnehelse beskrives som å være en viktig bærebjelke for å skape gode og likestilte samfunn som ivaretar kvinners rettigheter. I tillegg er kvinnehelse helt uunngåelig for å nå bærekraftsmålene. FemTech begrepet har på mange måter bidratt til å sette kvinnehelse på agendaen gjennom at det investeres i teknologibaserte produkter og tjenester knyttet opp mot helserelaterte behov til kvinner. 

Til tross for dette er det fortsatt behov for å redusere dødeligheten blant kvinner, og gi kvinner rettferdig tilgang til gode og kvalitetssikre helsetjenester. Flere peker også på at situasjonen har forverret seg under COVID-19 pandemien. Over hele verden har kvinner opplevd at deres tilgang til nødvendige helsetjenester, som eksempelvis seksual- og reproduktive tjenester, er blitt nedlagt og nedprioritert.

Hvorfor investerer vi ikke i større grad i kvinnehelse? Hvordan kan nye partnerskap, og private aktører bidra til å sette fokus på kvinnehelse, og hvordan kan nasjoner som Norge bidra til å fasiliteten denne type investeringer?

Formålet med paneldebatten er å høre fra både politikere, norsk næringsliv, forskere og sivilsamfunnet om det er greit å tjene penger samtidig som vi forbedrer den globale kvinnehelsen.

Karoline Myklebust Linde, administrerende direktør i Laerdal Global Health, vil lede samtalen.

Paneldeltakere:

  • Charlotte Haug, seniorforsker ved Sintef Digital. Hun er lege og tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening
  • Bjørg Sandkjær (Sp), statssekretær i Utenriksdepartementet
  • Paul Richard Fife, avdelingsdirektør for velferd og menneskerettigheter i Norad
  • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
  • Idar Kreutzer, CEO Finans Norge

Arrangementet vil også livestreames her: https://www.facebook.com/events/2242393772603328?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Kontaktperson
Helena Østrem Øgård, Rådgiver, Leidar, 97412274, helena.oegaard@leidar.com
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2015