til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Funksjonshemmede i Norge: BPA og det store postnummerlotteriet

Arrangør
Mio BPA AS
Dag
Torsdag 18/8 2022 16:00 - 17:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Likestilling , Helse
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Williams
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Hvorvidt man som funksjonshemmet i Norge får de tjenestene man har krav på og behov for beror i stor grad på hvilken kommune man har valgt å bosette seg i. Til tross for at det overordnede regelverket er forholdsvis enhetlig, fører den enkelte kommunes holdninger og tolkning av regelverket til at de tjenestene man i én kommune regner som selvsagte kan være helt umulig å få i nabokommunen. Konsekvensen blir funksjonshemmede 'velferdsflyktninger' som ser seg tvunget til å flytte ut av hjemkommunen sin for å få de tjenestene man har krav på.

I dette seminaret ser vi nærmere på hvilken effekt denne praksisen har på livene og hverdagen til de som har et faktisk tjenestebehov, og som i det daglige må leve livene sine innenfor rammene satt av en tilfeldig kommunal saksbehandlers tolkninger og regelforståelse. Vi synliggjør hvor gode tjenester kommunene kan gi innbyggerne sine om man ønsker det, og hvor vanskelig man kan gjøre hverdagen for funksjonshemmede, om det heller skulle være en målsetting for kommuneadministrasjonen.

Mio BPA er landsdekkende, og har levert brukerstyrt personlig assistanse i norske kommuner siden 2010. Vår målsetting er å bidra til funksjonshemmedes selvrealisering og samfunnsdeltakelse på lik linje med alle andre innbyggeres, og å gjøre det mulig for alle, uavhengig av en eventuell funksjonsnedsettelse, å leve opp til sitt eget potensiale.Blant kundene våre finner du foreldre, skolebarn, bedriftsledere, psykologer, designere, musikere, influensere, politikere, isbadere, aktivister, birøktere, modellbyggere, sportsdykkere og bilentusiaster - og det eneste som knytter dem sammen er at de alle har et assistansebehov.

Kontaktperson
Erlend Tiller, Mio BPA AS, 90045385
Nettside:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
4976