til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvorfor krever Norge, et av verdens rikeste land, de laveste legemiddelprisene i Europa?

Arrangør
Takeda
Dag
Onsdag 17/8 2022 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Norge står overfor et paradigme skifte med nye banebrytende medisiner, mange av disse for sjeldne sykdommer. For at disse banebrytende medisinene skal komme pasientene til gode, må det legges til rette for et dynamisk og fleksibelt system som kontinuerlig tilpasser seg den medisinske utviklingen.

 

Dessverre ser vi allerede at mange innovative legemidler ikke blir gjort tilgjengelige for norske pasienter, selv om de er tilgjengelige i en rekke andre land i Europa. Disse legemidlene får ofte avslag fordi beslutningssystemet, som skal vurdere hvilke nye behandlinger som skal tas i bruk, mener de er for dyre. Ofte krever det norske systemet at legemiddelselskap tilbyr medisiner til en lavere pris i Norge, ett av verdens rikeste land, enn det andre land i Europa mener er kostnadseffektivt. Et samlet Storting har definert fire legemiddelpolitiske mål som innebærer å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, legemidler skal ha lavest mulig pris, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og at det legges til rette for forskning og innovasjon. Til tross for dette kan det synes som om målet om lavest mulig pris vektlegges mest, selv om alle målene skal veies likt.  Også Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler (blåresept-ordningen) kan synes å ha et ensidig fokus på pris fremfor kvalitet, rask tilgang, og innovasjon.  

 

Vi møter representanter fra pasientforeninger som snakker om konsekvensene av dagens praksis. I tillegg er sentrale helsepolitikere invitert til å ta debatten.

 

Moderator: Bjarne Håkon Hanssen.

Medvirkende
  • Bjarne Håkon Hanssen, Partner, Kruse Larsen
  • Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Morten Stordalen, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
  • Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Stine B. Høibak-Nissen, Helseøkonomisk rådgiver, Kreftforeningen
  • Stig Arild Slørdahl, Administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
Kontaktperson
André M Larssen, Myndighetskontakt og kommunikasjonssjef, Takeda, 93447377
Nettside:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2681