På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Kreativ by 1: Arenabygging for sosialt og grønt entreprenørskap

Arrangør
NIBR OsloMet
Dag
Tirsdag 16/8 2022 08:30 - 09:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
By- og stedsutvikling , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Klangverket
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Sosialt og grønt entreprenørskap er en form for ledelse som bygger på sosiale og klimamessige prinsipper, fremfor utelukkende tradisjonelle bedrifts- eller samfunnsøkonomiske prinsipper. I dagens byutvikling utvikles det nye arenaer som kobler aktører i nærmiljøet, med sosiale entreprenører, utbyggeraktører, bedrifter og ulike deler av offentlig forvaltning. På dette seminaret diskuterer vi hva som skal til for å lage slike arenaer, hvilke aktører som bør kobles, og hva man ser som resultat, både i form av nye oppstartsbedrifter og lokalsamfunnsutvikling. Vi vil også belyse hvilken rolle offentlige aktører, som bydel, kommune og universitet kan og bør spille. Særlig har vi i de siste årene sett en rekonseptualisering av universitetenes rolle i kunnskapsøkonomien, og de utpekes som viktige noder i cluster- og innovasjonsdistriktsutvikling. Her vil vi også belyse hvordan man kan stimulere til en bedre integrasjon av akademiske aktiviteter i lokal samfunnsutvikling og innovasjon. De konkrete eksemplene som løftes frem er partnerskapet mellom StorOslo Eiendom og Bydel Bjerke i Oslo – om Startblokka, samt campusutviklingen i Trondheim.

Arenabygging for sosialt entreprenørskap og stedsutvikling: Startblokka, Vollebekk fabrikker og Tøyen Unlimited 
Gro Sandkjær Hanssen, forsker, OsloMet.

Startblokka – hvordan kan eiendomsutviklere bidra til nabolagsutvikling og områdemodning? 
Marit Elisabeth Jensen, markedssjef næring i Stor-Oslo Eiendom.

Arenabygging for innovasjon: Campusutvikling i Trondheim 
Savis Gohari Krangsås, forsker, OsloMet

 

Kontaktperson
Gro Sandkjær Hanssen, Forsker, NIBR, 97537362, groha@oslomet.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1212