til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Kreativ by 2: Nye verktøy for aktivt byborgerskap

Arrangør
NIBR OsloMet
Dag
Tirsdag 16/8 2022 09:30 - 10:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
By- og stedsutvikling , Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Klangverket
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

I vår tid, med multiple kriser og sammensatte utfordringsbilder, hvordan kan byer ta i bruk innovative og kreative strategier for økonomisk bærekraft, aktive byborgerskap og klimatiltak?  

By- og regionforskningsinstituttet NIBR OsloMet arrangerer tre seminar under headingen Kreativ by, der dette arrangementet fokuserer på medborgerskap i byen.

Kreativ praksis kan fremme nye former for medvirkning, samskaping og samarbeid og dermed utvide våre idéer om hva byutvikling er og kan være. Dette kan være i form av bruk av spill og spillteori i planarbeid; bruk av teater-baserte metoder i medvirkning- og samskapingsprosesser; utvikling av dialogbaserte formidlingsarenaer med et bredere spekter av stemmer; utvikling av scenariometodikk; og bruk av kunstneriske metoder for å skape nye mulighetsrom i transformasjonsprosesser.

Hvordan kan kreative metoder bidra med nye perspektiver på hvem og hva vi bygger byer med og for? Hvordan kan involvering i kreativ praksis bidra til å skape eierskap i og til lokalmiljøet? Hvordan er kreativitet lokalt forankret? På hvilke måter kan innbyggeres ressurser inkluderes i byutviklingspolitikk? Hvordan kommuner og næringslivet/utbyggere tar i bruk kreative metoder for involvering?

Forsker Cecilie Sachs Olsen ved NIBR skal sammen med kunstnerkollektivet Tenthaus og Østfold Internasjonale Teater diskutere hvordan kreative verktøy og praksiser kan fremme et aktivt byborgerskap.

 

Medvirkende
  • Cecilie Sachs Olsen, Forsker, NIBR OsloMet
  • Thomas Østgaard, Teatersjef, Østfold Internasjonale Teater
  • James Moore, Kurator-produsent, Østfold Internasjonale Teater
  • Matilde Balatti, Forskningssjef, Tenthaus
  • Ebba Moi, Kunstner, Tenthaus
  • Valentina Martinez Mariscal, Kunstner, Tenthaus
Kontaktperson
Cecilie Sachs Olsen, Seniorforsker, NIBR, 91836963, cecilies@oslomet.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1557