til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan kan verdens beste helsevesen bli verdens beste til å ta i bruk innovasjon?

Arrangør
RADFORSK Investeringsstiftelse, LMI, Janssen, Novartis, Norway Health Tech
Dag
Onsdag 17/8 2022 10:00 - 11:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal A
Antall plasser i lokalet
180
 


Om arrangementet

LMI, Janssen, Novartis, Norway Health Tech og Radforsk Investeringsstiftelse inviterer inn til vårt årlige møte på Arendalsuka om HELSENÆRING:

"Hvordan kan verdens beste helsevesen bli verdens beste til å ta i bruk innovasjon?"

 

10:00 – 10:05


Introduksjon ved Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk Investeringsstiftelse og Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig i Radforsk Investeringsstiftelse.

Norge har verdens beste helsevesen, men vi er trege på å ta i bruk innovasjoner. Dette gjør det vanskeligere å utvikle potensialet i en norsk helsenæring.

Ser vi til Sverige og Danmark så er helsenæring en av de største eksportnæringene - og dette kan det bli for Norge også, men da må vi gå fra ord til handling. 

Det er nå er bestilt ny prioriteringsmelding, ny strategi for kreftbehandling og revidering av strategi for persontilpasset medisin – alt for å i større grad ta i bruk mer avansert behandling. En kaster visjoner og strategier på helsefeltet, men i praksis ser man at spillerommet begrenses gjennom Nye Metoder og anbud. 

 

10:05 - 10:20
Bolk 1 «Potensialet er stort»

Det skjer mye positivt innen både det offentlige og det private innen kliniske studier, utvikling av nye bedrifter og innovasjoner og potensialet her er stort. Vi ser på de gode eksemplene og hva vi kan lære av disse. 

- Sigbjørn Smeland, leder for kreftklinikken, Oslo universitetssykehus og ko-leder av styringsgruppen for CONNECT
- Michael Engsig, CEO Nykode Therapeutics
- Kari Krogstad, President og CEO i Medistim ASA 

 

10:20 – 10:35
Bolk 2 - «Men alt skal i anbud»

Når nye behandlinger har kommet gjennom Nye Metoder, er det ikke en automatikk i at behandlingen kommer pasienten til nytte eller tas i bruk - da skal det gjennomføres anbud. Dette er ikke nødvendigvis innovasjonsvennlig eller pasientvennlig, når det er snakk om legemidler som ikke er like. 

- Barbara Suter, Government and Public Affairs Lead, Janssen
- Henriette Ellefsen Jovik, direktør bransjepolitikk, Melanor
- Tommy Juhl Nielsen, divisjonsdirektør legemidler i Sykehusinnkjøp HF

 

10: 35 – 10:50
Bolk 3 «Sparer vi oss til fant?»

Norge bruker mye midler på helse, men lite på innkjøp av nye behandlinger, både legemidler og medisinsk-teknisk utstyr. Er dette egentlig samfunnsøkonomisk og helseøkonomisk smart, eller sparer vi oss til fant? 

- Lena Nymo Helli, administrerende direktør i Norway Health Tech og styreleder ved Finmarkssykehuset HF
- Kari Rolfsjord, Head of Public Affairs, Novartis Norge
- Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF

 

10:50 – 11:15
Politikersamtale

- Karl Kristian Bekeng, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet, 

 

 

 

 

Medvirkende
 • Jónas Einarsson, Administrerende direktør, Radforsk Investeringsstiftelse
 • Elisabeth Kirkeng Andersen, Kommunikasjonsansvarlig, Radforsk Investeringsstiftelse
 • Barbara Suter, Government and Public Affairs Lead, Janssen
 • Lena Nymo Helli, Administrerende direktør, Norway Health Tech
 • Kari Rolfsjord, Head of Publis Affairs, Novartis Norge
 • Sigbjørn Smeland, Klinikkleder kreftklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Michael Engsig, CEO/Administrerende direktør, Nykode Therapeutics
 • Henriette Ellefsen Jovik, Direktør bransjepolitikk,, Melanor
 • Jan Frich, Fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF
 • Karl Kristian Bekeng, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kari Krogstad, President og administrerende direktør, Medistim ASA
 • Bente Hayes, Administrerende direktør, Sykehusinnkjøp HF
 • Karl Kristian Bekeng, Statssekretær HOD, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
Elisabeth Andersen, Kommunikasjonsansvarlig, RADFORSK Investeringsstiftelse, 40492104, kirkeng@gmail.com
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1774