til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Energieffektive bygninger er en forutsetning for fornybarsamfunnet

Arrangør
SINTEF, NTNU
Dag
Onsdag 17/8 2022 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Tre råd fra SINTEF og NTNU "Bygningsmassen spiller en viktig rolle i fremtidens energisystem"

En fersk analyse viser at vi er langt unna å nå det nasjonale målet om 10TWh energieffektivisering i bygninger. Dette er like mye energi som byene Bergen og Stavanger forbruker til sammen. Samtidig vet vi at energisparepotensialet i bygningsmassen er mye større enn målet som er satt.

Energieffektivisering i bygninger kan frigjøre energi slik at politiske mål om elektrifisering av andre sektorer med høyere utslipp, lettere kan nås. Det er også en rekke andre fordeler med energieffektivisering som bedret inneklima i bygningene og redusert klima- og miljøbelastning.  Energieffektivisering i bygninger kan i tillegg påvirke behovet for utbygging av fornybar kraft og gi bedre kapasitet i strømnettet. Mange av tiltakene er i tillegg lønnsomme og gjennomføringen konfliktfri. Dette står i sterk kontrast til andre løsninger som er på bordet.

Dette er tema vi ønsker å ta opp til debatt:

 • Energieffektivisering i bygninger får alt for liten oppmerksomhet i forhold til potensialet
 • Betydningen av bygninger for oppnåelse av klimamål og forsyningssikkerhet er sentral
 • Energieffektive bygninger demper effekten av høye energipriser
 • Det mangler fortsatt en plan for å følge opp politiske målsettinger.
 • Politisk handlekraft må til og mål må brytes ned i delmål, ansvar fordeles og rapportering kreves.
 • Virkemidler må støtte opp under målsettingene.

Målet med møtet er å belyse denne problemstillingen og gi gode råd til politikere og beslutningstakere om hvordan vi kan realisere energisparepotensialet i bygningsmassen.

 

Program:

SINTEF og NTNU presenterer faglig underlag og tre råd

 • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør SINTEF Community
 • Nina Holck Sandberg, seniorforsker SINTEF Community​

Innlegg og debatt

 • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS "Hvorfor klarer vi ikke utløse potensialet for energieffektivisering i boliger"
 • Guro Hauge, direktør bærekraft og samfunnspolitikk, BNL "Hvilke tiltak/virkemidler" trenger byggenæringen for å realisere energieffektiviseringspotensialet"
 • Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør NVE "Energieffektivisereing i bygninger kan støtte energisystemet"
 • Linda Monsen Merkesdal, Arbeiderpartiet
 • Alfred Bjørlo, Venstre
 • Erik Fløystad, Senterpartiet

Kontaktperson
Veslemøy Nestvold, Kommunikasjonssjef, SINTEF Community, 92250493, veslemoy.nestvold@sintef.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2422