til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Valgene må tas nå dersom Norge skal nyte godt av fremtidens teknologi i transportsektoren

Arrangør
SINTEF, Statens Vegvesen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Kartverket
Dag
Onsdag 17/8 2022 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Vitensenteret
Stedsbeskrivelse:
Atriet
Antall plasser i lokalet
40
 


Om arrangementet

Kan Norge sitte i førersetet når bilene blir stadig mer avanserte? 

Menneskelige feil bidrar fortsatt til majoriteten av alle alvorlige ulykker innen vegtransport. Dette kan vi gjøre noe med ved å utnytte fremtidens teknologiske muligheter. Til tross for manglende bilindustri i Norge er vi i en unik posisjon: Vi har høy tillit, unik kunnskap om infrastruktur og et levende teknologisk næringsliv som legger til rette for samfunnsnytte og ny næring innenfor vegsektoren. Men for å utnytte den unike posisjonen vi er i, må politikerne ta de riktige valgene nå! 

Fremtidens vegtransportsektor er i ferd med å endres radikalt, spesielt på grunn av nye teknologier som i økende grad blir en del av bilparken. Disse teknologiene utfordrer dagens måter å regulere og forvalte vegtransportsektoren på, spesielt fordi man er avhengig av økt samarbeid på tvers av sektorer for å hente ut den maksimale samfunnsnytten av utviklingen. Transportmyndigheter må samarbeider med andre myndigheter på nye måter og lovverket må tilpasses. Myndigheter innen kommunikasjon og kartgrunnlag representerer begge viktige kjerneteknologier for fremtidens biler, og er i Norge allerede verdensledende innenfor sine tradisjonelle domener.  

Tilliten i det norske samfunnet bør utnyttes for å skape også verdensledende samarbeid og løsninger på tvers av sektorer. Norge er i front i å skape og tilrettelegge for bruk av teknologi i vegtransportsektoren, spesielt har vi bygget en effektiv, trygg og mer miljøvennlig infrastruktur i en krevende geografi. Og i front skal vi fortsette å være gjennom godt samarbeid mellom ulike deler av forvaltningen, fremoverlent politikk, banebrytende forskning og lovgivning som tilrettelegger for innovasjon og nye arbeidsplasser.  

Vi ønsker en debatt der vi samler de viktigste offentlige aktørene innen fremtidens vegtransport for å diskutere hvordan vi skal tilrettelegge både forvaltning og regelverk for å nyttiggjøre oss den kommende teknologien slik at den gir mest mulig nytte både for bilister, vegtransportsektoren og for samfunnet som helhet.  

Her er deltakerne som møtes til debatt: 

  • Marit Brandtsegg, Direktør for Myndighet og regelverk Statens vegvesen
  • Johnny Welle, Kartverkssjef, Kartverket
  • Pål Wien Espen, Direktør Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

Følgende politkere har bekreftet deltakelse:

  • Trond Helleland, Høyre
  • Erling Sande, Senterpartiet

Hanne Seter, seniorforsker i SINTEF vil lede debatten.

Kontaktperson
Veslemøy Nestvold, Kommunikasjonssjef, SINTEF, 92250493, veslemoy.nestvold@sintef.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2203