til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Fra fastlegekrise til pasientkrise

Arrangør
Legeforeningen
Dag
Mandag 15/8 2022 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Bærekraftscenen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Norge står midt i en fastlegekrise som har store følger for helsetjenesten. Mangelen på fastleger gjør at over 175 000 pasienter i dag står uten fastlege. Flere legevakter har stengt dørene av hensyn til kapasitet, og pasientombud roper varsko om pasientsikkerheten. I snitt jobber fastleger 56 timer i uka og antall kommuner med store rekrutteringsutfordringer av fastleger økte med mer enn 60 prosent fra 2019 til 2021. Dette er ikke bærekraftig. Under Arendalsuka ønsker Legeforeningen å sette fokus på verdien av fastlegeordningen og hvordan en riktig dimensjonert ordning reduserer bruken av øvrige helsetjenester. Det må politisk vilje og handling til for å redde fastlegeordningen. Vi ønsker en debatt om tiltakenes kraft og tempo: Er de gode nok, og hva skal til for å sikre en bærekraftig fastlegeordning – selve navet i helsetjenesten vår?

Medvirkende
  • Bjørn Guldvog, Direktør, Helsedirektoratet
  • Jannicke Bruvik, Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud
  • Anne-Karin Rime, President, Legeforeningen
  • Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær, Kreftforeningen
  • Terje Søviknes, Fremskrittspartiet
  • Marian Hussein, Sosialistisk Venstreparti
  • Tone Trøen, Høyre
  • Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiet
  • Aslak Bonde, Ordstyrer
Kontaktperson
Vilde Baugstø, Legeforeningen, 97551136
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
4270