til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Evalueringen av Nye Metoder og veien videre

Arrangør
Tailormade Consulting AS, Roche, Novartis, Pfizer, Amgen, Merck
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:15 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Nye metoder er et nasjonalt system for innføring og utfasing av metoder inkl. legemidler i spesialisthelsetjenesten og er et prioriteringsverktøy for helsevesenet. Nye, innovative, medisiner som er godkjent mht. effekt og bivirkninger går i gjennom Nye Metoder som bestemmer om offentlig sektor skal prioritere å ta en slik ny behandling i bruk.

Nye Metoder ble evaluert høsten 2021 på bestilling fra Stortinget og det er 6 hovedfunn for forbedringer.

Et sentralt funn som vi ønsker å diskutere i Arendal er
«Mangel på tillit mellom aktørene»;

Hvordan påvirker denne manglende tillit utredningene, forhandlingene og saksbehandlingstiden i det Norske prioriteringssystemet? Hva er konsekvensen for pasientene som venter? Hvilke andre sektorer kan man lære fra?

Sted: Plenumssalen på Thon Hotellet, Arendal

12.15
 

Introduksjon og velkommen v/ Andreas Berg, Tailormade Consulting AS
 

Innledninger:


«Hovedfunnet om manglende tillit i evalueringen av Nye Metoder, med innspill og anbefalinger om veien videre».

Jens Plahte, Proba Samfunnsanalyse. 

 

Offentlig-privat samarbeid i Connect Norway: Hvorfor er tillit viktig for å lykkes?
Sigbjørn Smeland, Klinikksjef for Kreftklinikken, OUS 

 

 

Paneldebatt (45 min):

«Manglende tillit mellom aktører i et tillitsbasert samfunn og helsevesen som i Norge. Hvordan komme videre / Hva vil være gode tiltak ?»
 

Medvirkende
  • Andreas Berg, Eier og daglig leder, Tailormade Consulting AS
  • Jens Plahte, Senior-forsker, Proba Samfunnsanalyse
  • Sigbjørn Smeland, Klinikksjef, Kreftklinikken, OUS
  • Terje Rootwelt, Adm. Dir., Helse Sør-Øst RHF og medlem av Beslutningsforum
  • Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
  • Thomas Axelsen, Leder, Samfunnspolitisk Seksjon, Kreftforeningen
  • Veronika Barrabes, Daglig Leder, Novartis, styreleder i LMI samt styremedlem NHO
  • Tone Wilhelmsen Trøen, Stortingspolitiker (H), Leder av Stortingets Helse- og Omsorgskomite
  • Truls Vasvik, Stortingspolitiker (Ap), Stortingets Helse- og omsorgskomite
  • Anne-Karin Rime, President, Legeforeningen
Kontaktperson
Andreas Berg, Eier og Daglig leder, Tailormade Consulting AS, 90912284, andreas.berg@tailored.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2551