til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Har politikerne tillit til frivilligheten?

Arrangør
Knif, Frivillighet Norge, Sparebanken Sør
Dag
Torsdag 18/8 2022 14:15 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati , Idrett/fritid
Språk
Norsk
Sted
Sparebanken Sør
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Frivilligheten har lange og stolte tradisjoner, samtidig er den en integrert og viktig del av samfunnsutviklingen. Takket være frivilligheten får vi bedre folkehelse, meningsfulle fritidsaktiviteter, inkludering og rekruttering til kunst og kultur. Frivilligheten er også en sentral aktør i beredskapen og krisehåndteringen, senest synliggjort under covid-19 pandemien og flyktningkrisene.

For å sikre at frivilligheten fortsatt skal ha en sterk og relevant rolle i samfunnet, må det finnes finansieringsordninger som ivaretar organisasjonenes egenart og utvikling. Mange organisasjoner melder at offentlig finansiering i for stor grad er knyttet opp til konkrete aktiviteter med kort tidshorisont. 

Vil politikerne vise frivilligheten tillit med rammebetingelser som sikrer videre vekst og utvikling?

Medvirkende
  • Gry Haugsbakken, Statssekretær Kultur og likestillingsdepartementet, Arbeiderpartiet
  • Grunde Almeland, Leder Familie- og kulturkomiteen, Venstre
  • Torgeir Knag Fylkesnes, Første nestleder Næringskomiteen, Nestleder Sosialistisk Venstreparti
  • Turid Kristensen, Medlem Familie- og kulturkomiteen, Høyre
  • Kjell Ingolf Ropstad, Medlem Finanskomiteen og Energi og miljøkomiteen. Tidligere barne- og familieminister, Kristelig Folkeparti
  • Åslaug Sem-Jacobsen, Medlem Familie- og kulturkomiteen, Senterpartiet
  • Per Hanasand, Styreleder, Den Norske Turistforening
  • Stian Slotterøy Johnsen, Ordstyrer, Generalsekretær, Frivillighet Norge
Kontaktperson
Kåre Rønningen, Kommunikasjonssjef, Knif, 40405980, ronningen@knif.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1827