til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Lenge siden sist: Hvordan har studentene det nå? Resultater fra den nye Levekårsundersøkelsen

Arrangør
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Universitetet i Agder
Dag
Torsdag 18/8 2022 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Mye kan ha endret seg siden forrige gang Levekårsundersøkelsen for studenter ble gjennomført for over ti år siden. Nå får vi oppdaterte tall og ny kunnskap om hverdagen til studenter i alle aldre og livssituasjoner, og for første gang er også fagskolestudenter med.

Resultatene fra undersøkelsen er nå offentliggjort.

Les rapporten fra Statistisk sentralbyrå

På dette arrangementet legger vi frem og diskuterer resultater fra undersøkelsen. Både du som selv er student, du som er ansatt på fagskole, høyskole eller universitet og du som på andre måter jobber med eller er opptatt av studentenes levekår, er hjertelig velkommen.

Har kartlagt ulike sider ved studentlivet

Levekårsundersøkelsen har en bred tematikk og er finansiert over statsbudsjettet. Studenter landet rundt har fått spørsmål om boligsituasjon, studieforhold, helse, arbeid og økonomi.

Om de bor alene eller sammen med andre, boligstandard, beliggenhet og kostnader er blant spørsmålene de har svart på. Hvordan de finansierer studiene, om de har jobb, studiestøtte, gjeld og hvor økonomisk sårbare de er, inngår også i undersøkelsen. Dessuten har studentene fått spørsmål om tidsbruk og progresjon i studiene, og forhold knyttet til fysisk og psykisk helse.

Omfattende spørreundersøkelse

Et representativt utvalg på 8000 studenter ble invitert til å svare på spørreundersøkelsen på slutten av fjoråret. Av disse var 2000 fagskolestudenter.

Arbeidet med Levekårsundersøkelsen er koordinert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Både studentorganisasjoner og representanter fra utdanningssektoren har gitt innspill til innholdet i undersøkelsen, som er gjennomført av Statistisk sentralbyrå.

Medvirkende
  • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær, Kunnskapsdepartementet
  • Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
  • Maj-Lisa Lervåg, Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Maika Marie Godal Dam, leder, Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Henning Skau, leder, Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)
  • Sunniva Whittaker, leder, Universitets- og høgskolerådet (UHR)
  • Tord Hauge, leder, Nasjonalt fagskoleråd
  • Kari-Jussie Lønning, leder, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)
  • Morten Anstorp Rosenkvist, direktør, Lånekassen
  • Hans Erik Stormoen, leder, Samskipnadsrådet
Kontaktperson
Andreas Kjeldsberg Pihl, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, 45660122, andreas.pihl@hkdir.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
3120